Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Kalendář LISTOPAD 2021

  • Vážení učitelé, milí studenti a přátelé školy. Chtěli bychom vám moc poděkovat za hojnou účast na našem pochodu maturantů. Krásné počasí přilákalo na trasy rovných 300 účastníků a pozor, to je vůbec nejvíce, co se kdy na tento pochod vydalo. Vytrvalých cyklistů bylo 11. Na dětské trase si zasportovalo 48 malých olympioniků, sedmikilometrovou trasu zdolalo 207 lidí a třináctikilometrovou 34 odvážlivců. Nejstaršímu účastníkovi bylo 74 let a byla mu předána láhev výborné slivovice.
Obrázek uživatele Hlava

Kalendář ŘÍJEN 2021

  • Ve dnech 20. a 21. září se na semilském gymnáziu konaly studentské volby do parlamentu. Projekt byl iniciován vzdělávacím programem Jeden svět na školách, který se snaží studentům poskytovat rozhled v oblasti politiky a veřejného dění a mimo jiné možnost praktických aktivit. Účastnit se mohli studenti starší patnácti let a ze 172 oprávněných hodilo do urny svůj hlas 82 voličů. Žáci projevili oblibu hlavně ve stávající demokratické opozici, kdy s 35 hlasy vyhráli Piráti se Starosty a nezávislými a 32 hlasů získala koalice Spolu. (Ondřej Zajpt, student septimy)
  • Po loňském neuskutečněném ročníku Krakonošova divadelního podzimu se opět někteří naši studenti ve dnech 24. – 29. září vypravili do Vysokého nad Jizerou a účastnili se divadelního semináře. Ten letos vedli profesionální divadelní režiséři Hana Marvanová a Petr T. Pidrman. Studenti pod jejich vedením rozebírali zhlédnutá představení, psali divadelní recenze a zkoušeli malé herecké etudy.  (PÝCH)
  • Že nemáte 2. října nic v plánu? Tak to vás rychle vyvedeme z omylu! Maturanti z oktávy a čtvrtého ročník si pro vás totiž nachystali 41. ročník Pochodu maturantů. Těšíme se na tento den už rok dopředu, a co vy? Přidáte se k nám? Na výběr máte ze čtyř tras. Dětská je letos v barvách olympijských her, pěší nabízíme v 7 kilometrové a pro odvážlivce 13 kilometrové délce. A na 34 kilometrovém okruhu si přijdou na své i milovníci cyklistiky. Určitě přijďte! Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 do 11:00 hodin ve vestibulu školy. Dětská trasa je i s registrací naplánována na Ostrově. Startovné pro děti do 6 let je 20Kč, pro ostatní 30Kč. Těšte se na olympijské klání, soutěž o nejmladšího a nejstaršího účastníka i na dort pro nejpočetněji zastoupenou třídu. Občerstvení včetně grilovaného masa a točeného piva zajištěno!  (Dita Bartušková, Vít Chlupáč)
  • pIšQworky jsou zpět! Ve čtvrtek 7. října se od 8 hodin uskuteční v aule naší školy školní kolo této oblíbené logické hry. Utká se maximálně 8 pětičlenných týmů, které kapitáni přihlásí u Mgr. Petry Pekárkové. Postupová kola proběhnou online – pravidla a více informací na stránkách www.pisqworky.cz. (PKÁ)
Obrázek uživatele Hlava

VOLNO PRO ŽÁKY 27. 9. 2021

V pondělí 27. 9. 2021 mají žáci našeho gymnázia volný den (tzv. ředitelské volno). Výuka nebude probíhat, kancelář školy bude v provozu.
Obrázek uživatele Vojta

SMUTNÁ ZPRÁVA - ZEMŘEL PAN UČITEL STANISLAV HLAVA

V pátek 17. září zemřel pan PhDr. Stanislav Hlava, který učil na našem gymnáziu v letech 1991 až 2003. Jako externista učil na částečný úvazek hlavně latinu, ale také němčinu a dějepis. Byl to velmi skromný a vzdělaný člověk, se kterým byla radost se setkávat. Dožil se požehnaných téměř 95 let. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi svou vzpomínku.

Obrázek uživatele Vojta

KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2021

  • Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září. Studenti se sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Tradiční shromáždění vedení školy, pedagogů a studentů v aule gymnázia se letos stejně jako vloni vzhledem k  aktuálně platným hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a pokynům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebude konat. (VOJ)
  • Všichni bychom si přáli, aby tento školní rok začal a pokračoval bez problémů, aby mohla probíhat pouze prezenční výuka a aby mohly být pořádány nejrůznější tradiční i netradiční akce a projekty. Budeme-li se k  sobě všichni chovat ohleduplně, máme šanci, že tomu tak bude. Vzhledem k  současné epidemiologické situaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti v denním provozu školy. Vyzýváme všechny zaměstnance a studenty k  dodržování základních hygienických pravidel (mytí rukou, dezinfekce, dodržování přiměřeného odstupu od ostatních osob tam, kde je to možné apod.). Veřejnost prosíme, aby z preventivních důvodů omezila návštěvy ve škole na nezbytné případy. K aktuálním opatřením v souvislosti s epide-miologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy. Vyučování začne prezenční formou ve všech třídách podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
  • Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým je stanoveno screeningové testování žáků. Testování žáků proběhne ve třech termínech, a to 1., 6. a 9. září. Testovat se nemusí žáci, kteří jsou očkovaní, anebo kteří prodělali COVID-19 a od prodělané nemoci neuběhlo 180 dnů; kromě toho testování ve škole může žák nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Testování bude probíhat antigenními testy GENRUI, které byly ministerstvem vybrány ve veřejné zakázce. Testováni budou z  preventivních důvodů a z důvodu ochrany zdraví i vybraní zaměstnanci školy. (VOJ)
  • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro školy také pravidla nošení ochrany dýchacích cest od 1. září. Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt své dýchací cesty ochranným prostředkem uvedeným v aktuálním mimořádném opatření MZd (respirátory, roušky).Ve výuce ve třídách nemusí mít žáci ani pedagogové ochranu dýchacích cest, stejně tak např. při konzumaci jídla a nápojů ve školní jídelně. Pokud by nastala situace, že žák odmítne testování, je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při výuce ve třídách.  (VOJ) 
Obrázek uživatele Hlava

Volby do školské rady

1. září v době od 09.00 do 17.00 hod. budou v informačním centru gymnázia probíhat volby do školské rady. Volby se konají prezenční formou. Podle platného volebního řádu volí dva navržené kandidáty z řad pedagogů učitelé gymnázia a dva další navržené kandidáty volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci naší školy. Další informace k volbám do školské rady najdete na našich webových stránkách v rubrice "O gymnáziu" - "Školská rada".

Obrázek uživatele Vojta

Zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok začne ve středu 1. září 2021 setkáním žáků ve třídách s třídními učiteli. Tradiční shromáždění žáků, pedagogů a vedení školy v aule se z důvodu aktuálně platných hygienických opatření nemůže konat. Ve dnech 1., 6. a 9. září budou žáci testováni antigenními testy. Podrobnější informace budou zveřejněny v kalendáři a zpravodaji na září. Přejme si všichni, aby školní rok začal bez problémů a aby mohla probíhat pouze prezenční výuka a mohly být organizovány již přípravené akce a projekty.

Obrázek uživatele Vojta

SMUTNÁ ZPRÁVA - ZEMŘELA MILUŠE ŠEVEROVÁ

Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 6. července 2021 zemřela paní Miluše Ševerová (rozená Volejníková), bývalá profesorka našeho gymnázia. Na semilském gymnáziu vyučovala matematiku a fyziku v letech 1962-1970 (v roce 1970 musela gymnázium z politických důvodů opustit) a po revolučních změnách v roce 1989 znovu v letech 1990-2005. Paní profesorka Ševerová byla v pedagogickém sboru gymnázia zcela mimořádnou osobností, na kterou s vděčností vzpomínají generace absolventů naší školy. Poslední rozloučení s paní Ševerovou se koná ve středu 14. července 2021 ve 12.00 hod. ve smuteční síni krematoria v Semilech.

Obrázek uživatele Vojta

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

Kancelář školy bude v průběhu letních prázdnin pro veřejnost otevřena každý pracovní den od 08.00 do 14.00 hod. s výjimkou pondělí 2. srpna a úterý 3. srpna, kdy bude škola uzavřena. Pokud budete potřebovat vyřídit úřední záležitosti, respektujte prosím plán dovolených jednotlivých zaměstnanců školy a termín případného osobního jednání si domluvte s dostatečným časovým předstihem v kanceláři školy na tel. 481 622 544. V uvedené době si mohou studenti (resp. jejich zákonní zástupci) mj. převzít nevyzvednutá vysvědčení (týká se těch studentů, kteří nebyli z různých důvodů přítomni ve škole 30. června). Všem našim studentům přejeme krásné prázdniny a všem pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům pohodovou dovolenou, kterou si jistě všichni zaslouží.

Obrázek uživatele Vojta

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - 2. KOLO

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého studijního programu byly zveřejněny v rubrice "Přijímací řízení".
Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz