Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » O Gymnáziu

Průvodce školou

Gymnázium Ivana Olbrachta

Podkrkonošské okresní město Semily se nachází v malebném údolí řeky Jizery a jejího levého přítoku Olešky. Je obklopeno zelení, jako málokteré české město, i když zima a drsné podnebí tu má své království od listopadu do dubna. Pěšky se snadno dostanete na nedaleký sopečný vrch Kozákov, z jehož rozhledny vidíte nejen celé Podkrkonoší, Krkonoše a Český ráj, ale i Ještěd, Ralsko, Bezděz, snad i Prahu, prostě třetinu Čech. Půjdete-li podél Jizery do Železného Brodu, okouzlí Vás přírodní scenérie tohoto hlubokého údolí se známou Riegrovou stezkou. Atraktivitu semilského okolí též dokládají nedaleké Bozkovské dolomitové jeskyně i samotná obec Bozkov s barokním kostelem. A právě pojedete-li směrem na Bozkov a Vysoké nad Jizerou, pak nemůžete přehlédnout jednu s dominant Semil, totiž areál školních budov semilského gymnázia, obklopený zelení stromů. Jehličnany jsou celoroční ozdobou. Topoly, javory a břízy umocní krásu prostředí školy ve své vegetační době. To vše je zárukou klidu a pohody, což jsou jistě pro život a práci ve škole velmi cenné podmínky a předpoklady. Z oken školy vidíme další dominanty města: věž děkanského novorománského kostela sv. Petra a Pavla, radniční věž s hodinami a historicky cenný barokní kostelík sv. Jana Křtitele z roku 1727. Gymnázium Ivana Olbrachta je státní školou, která nese jméno semilského rodáka - významného českého spisovatele. Škola vznikla v roce 1949, ale v současné budově je od roku 1952. Celý komplex budov je zajímavý architektonický celek, dílo architekta Oldřicha Udatného, postavený v letech 1947 - 1952. Přestože od této doby uplynulo půl století, má v sobě celý areál stále punc modernosti a dokonalé funkčnosti.


Obecná charakteristika GIO

Škola je příspěvkovou organizací a od roku 1990 samostatným právním subjektem. V témže roce začala rozvíjet čilé mezinárodní aktivity a stala se přidruženou školou v projektu UNESCO. Od roku 1990 až do roku 1997 se při gymnaziálním studiu úspěšně rozvíjelo dvouleté pomaturitní studium cestovního ruchu s celostátní spádovou oblastí. Úspěšný rozvoj tohoto typu studia zastavila bohužel nová legislativní opatření z roku 1995 a další byrokratická rozhodnutí z ministerstva pak zabránila transformaci pomaturitního studia ve vyšší odbornou školu. V současné době má gymnaziální studium všeobecný charakter ve 2 studijních cyklech: osmiletém a čtyřletém. Student se profiluje volbou volitelných předmětů, buď směrem humanitním, přírodovědným nebo technickým. V nabídce volby je okolo 15 předmětů, přičemž studenti z maturitních tříd si mohou standardní plán rozšířit ze všech ročníků nejvíce, a to o 3 až 4 povinně volitelné předměty a k nim je možno přidat ještě některý z nepovinných předmětů. Nepovinně se vyučuje ruština, latina, řízení motorových vozidel, zájmová tělesná výchova a základy administrativy. Na semilském gymnáziu se nejvíce studuje angličtina s němčinou, ale v nabídce s angličtinou je též francouzština. Jednou z výhod osmiletého studia je zařazení druhého světového jazyka do programu výuky již od sekundy. Všeobecné gymnaziální vzdělání je určitě nejlepší přípravou pro studium na vysoké škole. Bohatá je však i nabídka vyšších odborných škol, ale i pouhý absolvent je do života dobře připraven, je-li gymnaziálně vzdělán.


Knihovna a studovna

Knihovnu a studovnu nazýváme informačním centrem, které studenti hojně a rádi využívají. Knihovna obsahuje téměř l2.000 svazků beletrie a odborné literatury, kompletní ročníky mnohých časopisů, dále pak DVD, nabízí možnost sledování naučného pořadu v televizi, umožňuje práci s počítačem a zabývat se vhodným programem nebo se zapojit do internetové sítě. Velmi si považujeme kolekci téměř kompletních 37 ročníků vynikajícího amerického geografického časopisu National Geographic, což nemá zřejmě obdoby na žádné škole v České republice. Dík za to patří českému exulantovi v USA panu Harry Vackovi, který v roce 1993 poslal devadesátikilogramový náklad časopisů letecky z New Yorku jako dar. Ve studovně se také hrají šachy, a to jak pro zábavu, tak soutěžně.

 

 

 

 


1. patro


Kopírka, IT technologie

V prvním patře na chodbě je výborná kopírka, kterou studenti a pedagogové uvádějí do chodu pomocí čipů. Škola má svoji webovou stránku a elektronickou poštu. Volný přístup na internet mají studenti na 4 PC v IC. Škola je téměř celoplošně opatřena Wi-Fi připojením. Každý student má po dobu studia vlastní e-mailovou adresu a schránku na serveru gymnázia.

 

 

 


V 1. patře se dále nacházejí učebny biologie, fyziky a keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem. Učebny jsou vybaveny dataprojektorem a interaktvní tabulí. Na své si přijdou i zájemci o zoologii, kteří mohou ve velkém teráriu pozorovat hroznýše královského. Také mineralogové na chodbě v prvním patře dostanou příležitost zhlédnout výstavku minerálů našich absolventů, dnes studentů přírodovědeckých fakult v Praze a Brně, Leony Koptíkové a Kamila Marka. Studenti a studentky výtvarné výchovy pod vedením profesorek Riegrové, Rusové a Staňkové využívají nové keramické pece, hrnčířského kruhu a nového vybavení keramické dílny dokonale. V přízemí již uspořádali výstavku keramických prací.

 


Velká učebna výpočetní techniky

Přes hlavní prázdniny 2001 byla vybudována moderní učebna a nově vybavena 17 PC, dataprojektorem a plátnem dálkově ovládaným. A toto vše je doplněno vkusným a funkčním nábytkem. Na vybavení této učebny významně finančně přispěla Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji. Díky této nové investici připadá ve škole na 9 žáků jeden počítač, což je jistě vynikající ukazatel.

 

 

 

 

 

  


2. patro


Učebna výtvarné výchovy a ateliér

Učebna výtvarné výchovy by určitě potřebovala větší zázemí. Stěny školy zdobíme co možná nejvíce pracemi studentů. Výtvarníci již ilustrovali stránky dvou almanachů a s úspěchem vystavovali ve výstavních prostorách semilského muzea a Okresního archivu. Od roku 1996 je výtvarná výchova na programu maturit jako volitelný předmět.

 

 

 

  

 

 

 


Odborná učebna chemie, biologie a fyziky

V roce 1999 byla v prostředním traktu areálu vybudována moderně vybavená učebna chemie a fyziky se dvěma kabinety. Dále je na tomto patře i učebna biologie s interaktivní tabulí.

 

 

 

 

 

  


3. patro


Učebna hudební výchovy

Již od roku 1995 si mohou naši studenti zvolit hudební výchovu jako maturitní volitelný předmět. Zkouška je to zajímavá a má i hodně diváků. Především studentky jsou členkami výborného mládežnického pěveckého sboru Jizerka, který dosáhl četných mezinárodních úspěchů za řízení paní profesorky Aleny Brádlové a jejího manžela. Všichni si s chutí zazpívají ve studentském pořadu ACADEMIA v zaplněné aule.

 

 

 

 

 

 


Učebny jazyků

Učebny jazyků se nachází ve 3. patře na konci chodby vpravo (další pak o patro níže). Pro výuku jazyků se však přednostně využívá také dvou učeben s interaktivními tabulemi. Mezinárodní kontakty mají podobu zahraničních exkurzí, recipročních výměn studentů, mezinárodních seminářů a zahraničních stáží studentů a pedagogů. Pravidelně se setkáváme se studenty ze SRN z Gymnázia ve Weisswasseru a v rámci projektu IKAB se každoročně zúčastňujeme trojstranných seminářů spolu se studenty z Bergisch-Gladbach u Kolína n. Rýnem a se studenty z různých škol Francie. Semináře se konají v Bonnu, Paříži, Saint Dié u Strasbourgu a u nás v Krkonoších (Vrchlabí, Špindlerův Mlýn). Studenti na nich řeší rozličnou problematiku současného světa. Studentské stáže jednotlivců trvají celý školní rok a směřují na střední školy v USA. Škola je též zapojena do programů UNESCO, ESF a KEV.

 


Multimediální učebna

Učebna disponuje multimediálním zařízením obsahující DVD přehrávač, PC, dataprojektor a zvukovou aparaturu. Slouží pro výuku především zeměpisu, ale i jiných předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

  


Další prostory


Tělocvična

Gymnázium disponuje dvěma tělocvičnami, fitnesscentrem, víceúčelovou aulou, školním stadionem a běžeckými terény v lesoparku v okolí školy. Ve škole se pravidelně hrají přebory ve volejbale, basketbalu, stolním tenisu, badmintonu, florbalu, malé kopané, závodí se v atletice a v orientačním běhu. V dolní tělocvičně zpestří hodiny tělesné výchovy horolezecká stěna. Studenti se pravidelně zúčastňují lyžařských kurzů a též letního kurzu. 

 

 

  


Aula

Aula je víceúčelový sál: Může se zde cvičit, provozovat gymnastika, posilovat, skákat do výšky, hrát stolní tenis nebo badminton. Velice rychle se však změní v koncertní, divadelní nebo přednáškový sál s výbornou akustikou, který pojme 360 diváků. Však zde vystupovala a stále vystupuje celá řada našich předních umělců nejrůznějších žánrů: Karel Gott, Waldemar Matuška, Hana Hegerová, Miroslav Horníček, Václav Hudeček, Marie Podvalová, Alexander Plocek, Josef Hála, Radovan Lukavský, Ivan Ženatý, Jaroslav Krček a jeho Musica Bohemica a další. V aule besedovali se studenty Václav Klaus, Jaroslava Moserová, Karel Ledvinka, Stanislav Gross, Vladimír Komárek, Valtr Komárek, Petr Chudožilov, Vladimír Mlynář a další osobnosti našeho politického a kulturního života. V roce 1998 se zde uskutečnilo i mezinárodní sympozium o drogách a v roce 1999 se zde konalo 4. celostátní setkání zástupců škol ČR přidružených k projektům UNESCO. Aula je významným divadelním sálem. Mnoholetou tradici má divadelní soubor GIO. Věra Šimková-Plívová byla jistě režisérskou veličinou první třídy a když v roce 1992 se studentským souborem nastudovala veselohru B.Shawa Pygmalion, neviděli ji jen diváci v aule a mnoha reprízách po okolí, ale dokonce všichni herci Pygmalionu cestovali až do Paříže a pokoušeli se ji dobýt. Výsledkem práce v divadelním souboru jsou také studenti přijatí k uměleckým oborům. Jsou to např.: Jaromír Nosek s Lukášem Riegrem, Šárka Ullrichová, Míša Hradecká, Vojtěch Jína, Bartošová Nikola, Jiřičková Iveta a další.

 


Školní jídelna

Pořád platí, že nežijeme proto, abychom jedli, ale ta naše jídelna je taková, že v ní opravdu nejen jíme, abychom žili, ale rádi si popovídáme, studenti a studentky zde diskutují, vzdělávají, a to v době volných hodin nebo delších přestávek. Obrazy postimpresionistů k tomu všemu trochu dopomáhají. Nová jídelna a moderní kuchyň byla rekonstruována v roce 1995 za 4,5 měsíce. Stravuje se zde téměř 600 strávníků, kteří se vystřídají ve třech časových turnusech. Strávník si vybírá ze tří jídel a jídlo si objednává pomocí snímací karty. Od 7.30 do 11.00 se žák může nasnídat nebo nasvačit, což je zvláště pro dojíždějící studenty velmi cenné.

 

 

 

 

 


Vestibul, exteriér

Máme-li ještě chvíli času, než zcela opustíme budovu gymnázia, můžeme se ve vestibulu zastavit u vitrín a seznámit se s malou galerií osobností Semilska. Je jich celá dlouhá řada, tedy nejen ti nejslavnější semilští rodáci, František Ladislav Rieger a Ivan Olbracht. Ti všichni upozorní dnešní mladou generaci na skutečnost, že k úspěchu v životě je zapotřebí nejen talentu a schopností, ale též soustavné zvídavosti a vzdělávání, opravdového nadšení a velké vůle k dokončení každého cíle. To vše s pokorou a s vděčností za každou dobrou radu. Gymnaziální vzdělání je jen počátkem a snahou po dobrém směru dlouhé životní cesty dnešního mládí ve svobodné době velkých možností. 

 

  

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz