Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Projekty

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji - TechUp


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017 a 2017 / 2018 - udržitelnost projektu


1. Metodické centrum biologie

Metodické centrum bude realizovat 2x v průběhu školního roku setkání pedagogů. Součástí metodických setkání bude i předávání znalostí a zkušeností externími odborníky na metody a formy vzdělávání a externími odborníky ze strany zaměstnavatelů pro efektivní transfer technologií. Bližší informace o setkání zašle metodik biologie.

Mgr. Lukáš Rambousek - metodik biologie

 
2. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ
 
Kroužek realizovaný v rámci projektu TechUp „Přírodní vědy v praxi“ bude zaměřený na praktickou činnost studentů středních škol. Důraz bude kladen na pozorování, experimentování, měření a logické přemýšlení v oblasti fyziky, biologie a chemie. Studenti by měli zvládnout práci s jednoduchými či složitějšími pomůckami, s profesionálními měřáky napojenými na přenosná datová zařízení a počítač. Následně budou moci své výsledky analyzovat, porovnávat s hodnotami ostatních a společně hledat odpovědi. Experimenty budou zaměřeny na středoškolské učivo především na fyziologii člověka, environmentální výchovu, chemii a fyziku. Hlavním cílem je motivovat středoškolské studenty k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů, ukázat jim, že věda je nejen důležitou součástí praktického života, nutností pro technický pokrok ale také zábava.
KROUŽEK JE ZDARMA!!!
V případě zájmu kontaktujte vedoucího kroužku.
kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Rambousek - vedoucí kroužku pro SŠ

 
3. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků ZŠ
 
Přírodovědný kroužek rozšiřující obsah vzdělávání ve školním vzdělávacím programu základní školy bude zaměřený na vlastní praktickou činnost žáků, interaktivní pozorování, vyrábění, měření a řešení problémů. Hlavním cílem je motivovat žáky pro další vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Bude se jednat o propojení vědy a zábavy, osvětlování fungování světa kolem nás, aplikace vědy v běžném životě, zajímavosti z oblasti fyziky, chemie, zeměpisu a biologie.
KROUŽEK JE ZDARMA!!! 
V případě zájmu kontaktujte vedoucího kroužku.
kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kocourová - vedoucí kroužku pro ZŠ

4. projektový den pro žáky vybrané partnerské ZŠ

V rámci projektu zajistíme pro žáky vybrané školy Projektový den, kdy si žáci vyzkouší a osvojí práci v terénu, práci s vědeckými metodami a technikou.


OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU


 

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech. 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.
  • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
  • Zkrácený název projektu: TechUp
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
  • Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč
  • Příjemce dotace: Liberecký kraj
  • Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

ZAPOJENÍ GIO DO PROJEKTU
 
1. Metodická centra biologie a chemie
 
Metodická centra budou vytvořena na úrovni okresů tak, aby byly jejich služby dostupné potenciálně zapojeným pedagogům. Náplní metodického centra bude zajišťovat realizaci periodických (zpravidla 4 x v průběhu školního roku) setkávání pedagogů, zabezpečovat přenos informací o aktivitách v jednotlivých oborech, sdílení vzdělávacího obsahu. Součástí metodických setkání bude i předávání znalostí a zkušeností externími odborníky na metody a formy vzdělávání a externími odborníky ze strany zaměstnavatelů pro efektivní transfer technologií. Metodické centrum bude působit průběžně vůči všem pedagogům daného oboru prostřednictvím sítě internet. Cílem aktivity je stimulovat spolupráci pedagogů, přičemž "institucionalizace" výměny zkušeností umožní vnést do této oblasti větší míru koordinace, což bude mít zpětně dopad na zvýšení kvality vzdělávání.
 
kontaktní osoby:
Mgr. Kamila Víznerová - metodik chemie
Mgr. Lukáš Rambousek - metodik biologie

 
2. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ
 
Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro vlastní žáky, které budou navazovat na školní vzdělávací program a rozšiřovat probírané učivo, současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině.
 
kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Rambousekvedoucí kroužku pro SŠ 
 

 
3. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků ZŠ
 
Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro žáky základních škol, které budou navazovat na RVP pro základní vzdělávání a rozšiřovat učivo, současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině.
 
kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kocourová - vedoucí kroužku pro ZŠ

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz