Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2019

Kalendář květen 2019

 • V pondělí 29. dubna dopoledne jsme zveřejnili výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého gymnázia. Všem uchazečům doporučujeme sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na našich webových stránkách (www.giosm.cz), kde poskytujeme aktuální informace a servis rodičům uchazečů. Základní informace budou průběžně zveřejňovány také ve vitríně před hlavním vchodem do budovy školy. Přijatí uchazeči svou volbu školy musí potvrdit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí; nepřijatým uchazečům doporučujeme nejpozději do 3 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, protože jen na základě odvolání mohou být v případě posunu v pořadí přijati. Nepřijatí uchazeči se mohou pokusit o úspěch také v případných dalších kolech přijímacího řízení. Máte otázky? Nejste si jistí, jak máte postupovat? Ve Vaší konkrétní situaci Vám rádi poradíme. Přijďte nejlépe osobně, schůzku si ale domluvte pokud možno předem. Na webových stránkách školy můžete také sledovat nabídku časového rozvrhu konzultací přímo s  ředitelem školy.(VOJ)
 • Maturitní zkoušky proběhnou i letos v několika fázích – studenti složí část společnou (státní) a profilovou (školní). Maturanti musí úspěšně absolvovat písemné i ústní zkoušky – jedině v takovém případě mohou u maturity celkově uspět. První maturitní písemnou práci (z českého jazyka a literatury) absolvovali maturanti už 10. dubna. Další písemné maturitní zkoušky společné části maturity proběhly v  celé České republice 11. dubna (písemné práce z cizích jazyků). Další písemné zkoušky společné části maturity proběhnou formou didaktických testů ve dnech 2. května, 3. května a 6. května (v pořadí po sobě matematika, anglický jazyk, český jazyk a literatura, německý jazyk, francouzský jazyk a matematika +). V termínu od 27. května do 29. května maturity vyvrcholí ústními zkouškami ve společné i profilové části maturity. Na dny 27. a 28. května (pondělí a úterý) bude ředitelem gymnázia z  provozních a personálních důvodů vyhlášeno volno pro žáky, kteří letos nematurují (tzv. ředitelské volno). I letos počítáme se slavnostním zakončením maturit, které bude spojeno s předáním maturitních vysvědčení a odměn nejlepším studentům. Toto již tradiční setkání úspěšných maturantů, jejich rodičů, vedení školy, třídních učitelů a dalších pedagogů proběhne pravděpodobně v pátek 7. června od 14:00 hod. (oktáva) a od 15:00 hod. (4. ročník). (VOJ)
 • Dne 22. 3. proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. V kategorii Student se v rámci naší školy umístili na 1. místě Eliška Suchardová (4.), na 2. místě Lukáš Borůvka (3.) a na 3. místě Kateřina Jetelová (8.O). V kategorii Junior bylo pořadí následující: 1. Jan Koťátko (6.O), 2. Jan Bartoň (6.O), 3. Anna Pekárková (2.). V kategorii Kadet zvítězila Tereza Krausová (3.O), 2. místo získala Šárka Matěchová (3.O) a 3. místo Michaela Parkánová (4.O). V kategorii Benjamín si nejlépe vedla Lenka Chmelíková (2.O), 2. místo vybojovala Lenka Brázdilová (2.O) a třetím nejúspěšnějším se stal Vojtěch Šobáň (1.O). Gratulujeme. (KCÁ)
 • Krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR proběhlo v Liberci dne 27. 3. Letos se organizátoři zaměřili na období let 1978-1992. Otázky byly cílené nejen na tzv. velké dějiny, ale do všech oborů lidské činnosti, jako je hudba, literatura, sport, vědai každodennost. Naše gymnázium reprezentovali Vojtěch Hlava, Jana Maťátková a Sára Parkánová. V silné konkurenci obsadili pěkné 7. místo. (HOR)
 • Dne 3. 4. se vybraní žáci tercie a kvarty zúčastnili okresního kola fyzikální olympiády v kategorii E a F konaného na ZŠ Řeky. S radostí můžeme konstatovat, že si vedli velmi dobře. V kategorii F (tercie) naši studenti obsadili první tři místa. Jmenovitě Zuzana Buriánková, která se stala úspěšnou řešitelkou, dále pak Jindřich Mlejnek a Michal Sedláček. Bohužel v této kategorii je okresní kolo kolem závěrečným bez možnosti postupu. Jiná je však situace v kategorii E (kvarta), kde Lukáš Kvarda obsadil velmi pěkné druhé místo a tak jako úspěšný řešitel postupuje do kola krajského, které proběhlo dne 24. 4. v Liberci. Pedagogický doprovod vykonal Mgr. Molčan. (MOL)
 • Ve středu 3. dubna se tři studentky Gymnázia Ivana Olbrachta zúčastnily krajského kola Olympiády z českého jazyka. Naší nejúspěšnější řešitelkou se stala Tereza Krausová (3.O), která v silné konkurenci obsadila ve své kategorii (8. + 9. třída a tercie a kvarta víceletých gymnázií) krásné 3. místo. Terezce blahopřejeme! (LSÁ)
 • Ve čtvrtek 4. 4. se konalo školní kolo Pythagoriády. V kategorii P6 (prima) zvítězili Jiří Hassa a Damián Roháček se stejným bodovým ziskem, o 3. a 4. místo se podělili Vojtěch Šobáň a David Mikule. V kategorii P7 (sekunda) získala nejvíce bodů Lenka Brázdilová, 2.- 3. místo obsadily Jana Bártů a Lenka Chmelíková. V kategorii P8 (tercie) si vedly stejně dobře Anna Buriánková a Tereza Krausová a umístily se tak na 1. – 2. místě, na 3. místě se umístila Zuzana Buriánková. Všem gratulujeme a do okresního kola držíme pěsti Lence Brázdilové, Anně Buriánkové a Tereze Krausové. Okresní kolo se koná na ZŠ Dr. F. L. Riegra 28. 5. 2019, pedagogický doprovod vykoná Mgr. Kocourová. (KCÁ)
 • V sobotu 6. dubna se konala největší dobrovolnická úklidová akce na území České republiky Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se zapojili studenti i učitelé našeho gymnázia. Naše 20členná skupina sesbírala při svém putování 130 kg odpadu. Děkujeme studentům sekundy a tercie, že se do akce zapojili v tak hojném počtu. (LSÁ)
 • Dne 9. 4. se setkali na ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech úspěšní řešitelé 1. kola matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8, aby poměřili své síly v okresním kole. Z našich studentů se umístila na 3. místě Tereza Krausová (3.O) v kategorii Z8 a na 3.- 4. místě Lenka Brázdilová (2.O) v kategorii Z7. Děkujeme za reprezentaci školy i dalším studentům, kteří také prokázali velmi dobré matematické dovednosti. (KCÁ)
 • Ve dnech 7. 5. a 9. 5. vybrané třídy našeho gymnázia navštíví science centrum iQLANDIA v Liberci. V prvním termínu to bude tercie a kvarta, ve druhém sexta a 2. ročník. Studenti se zde zábavnou formou seznámí se základními pojmy a jevy z fyziky, chemie a biologie. Vyzkouší si na vlastní kůži experimenty, na něž ve škole není čas ani vybavení a které jim pomohou látku pochopit a někdy i podnítit k zájmu o další studium. Kromě prohlídky jednotlivých expozic je pro naše studenty připravena i tematická science show s možností zapojení žáků do jednotlivých experimentů. Pedagogický doprovod vykonají Mgr. Šárka Staňková, Mgr. Jana Kocourová, Ing. Luděk Štěpnička a Mgr. Marek Molčan. (MOL)
 • Dne 17. 5. se bude konat exkurze třídy 4.O a semináře z biologie do Národního muzea v Praze. Navštívíme vědecká pracoviště muzea v H. Počernicích a v oddělení antropologie, paleontologie a mineralogie si budou moci studující ověřit některé badatelské postupy a nahlédnout do zákulisí přípravy exponátů muzea. Na zpáteční cestě ještě navštívíme expozici Muzea Českého Ráje v Turnově. (ŠTĚ)
 • V úterý 28. května bude Tony Šimek ze sexty reprezentovat naši školu a Liberecký kraj v národním kole olympiády v anglickém jazyce. Toto ústřední kolo se koná v Praze a je určeno vždy pro nejlepšího angličtináře z celého kraje, který navštěvuje 1. – 3. ročník gymnázia. Tonyho doprovodí paní Mgr. Rambousková, a tak oběma přejeme šťastnou cestu a Tonymu úspěch v soutěži. (ZAH)
 • Cestopisné pořady manželů Špillarových jsou velmi oblíbené. Studenti nematuritních tříd se i letos mohou těšit na poutavé vyprávění a nádherné fotografie ve středu 29. 5. od 9:00 hod. v aule. Tentokrát z bohaté nabídky Špillarových vybrali naši učitelé zeměpisu pořad „Vietnam - Od čínské hranice až do delty Mekongu“.  Náklady na přednášku bude částečně hradit SRPG. (VOJ)
 • Na setkání přidružených škol UNESCO bylo vyhlášeno téma „Malé evropské jazyky“. Mezi ně patří i lužická srbština. Pro naše studenty proto připravujeme jednodenní exkurzi do Budyšína (Bautzen), centra Horní Lužice (Oberlausitz). Chceme na několika místech poznat jazyk a tradice Lužických Srbů (Lausitzer Sorben), slovanské menšiny na území Německa. Navštívíme sídlo jejich spolků, které se jmenuje „Domowina“, Muzeum Lužických Srbů a jednu ze škol, kde se v lužické srbštině vyučuje. O termínu jednáme. (VTÁ)

Na červen chystáme mj.:    

 • studenti 3. ročníku a septimy budou obhajovat své ročníkové práce (5. 6. a 6. 6.),
 • výlety jednotlivých tříd v různých termínech dle dohody třídních učitelů s vedením školy,  
 • závěrečnou pedagogickou radu (pátek 21. 6. od 14:00 hod.), 
 • tradiční akci „Academii“ (úterý 25. 6. od 18:00 hod.).

Ředitelství školy a všichni pedagogové přejí letošním maturantům, aby úspěšně zvládli maturitní zkoušky.


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na červen:

pátek 24. května ve 12:00 hod.


© 30. 4. 2019, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová a Mgr. Petr Pýcha. Příspěvky dodali: Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Jana Lásková (LSÁ), Mgr. Marek Molčan (MOL), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz