Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2017

Kalendář říjen 2017

 • Ve dnech 8. a 9. září proběhlo v Brně republikové finále OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů). Tato akce probíhá pod patronací Roberta Změlíka a Romana Šebrleho a je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Ze semilského gymnázia postoupili do Brna dva žáci, Lukáš David (4.0) a Adam Malý (2.0). Oba chlapci bojovali o každý bod, v některých disciplínách si zlepšili svoje osobní rekordy, ale hlavně si užívali atmosféru finále. Lukáš obsadil celkové 5. místo mezi chlapci ročníku 2003, Adam skončil na 21. místě v ročníku 2004. (KJC)
 • Dne 19. září proběhlo v Turnově okresní kolo v atletice. Chlapci byli mezi devíti zúčastněnými školami nejlepší, dívky obsadily 3. místo. Obě družstva postupují do krajského kola. Mezi jednotlivci dosáhli nejlepších umístění:  Nela Kobosová (3.) - 3. místo v běhu na 200 m, Karolína Švitorková (5.0) - 3. místo v běhu na 800 m, Dominika Roztočilová (5.0) - 2. místo ve vrhu koulí a 3. místo ve skoku vysokém, Tomáš Lukeš (4.) - 2. místo ve skoku dalekém. (KJC)
 • Studenti 4. ročníku a oktávy Gymnázia Ivana Olbrachta Semily zvou všechny na tradiční podzimní pochod maturantů. Letos již 37. ročník se uskuteční v sobotu 7. října 2017. Připraveny jsou trasy pro pěší v délce 12 a 20 km, dvě cyklotrasy a dětská pohádková trasa. Prezence účastníků bude probíhat od 7 do 10 hodin ve vestibulu GIO, startovné činí 30 Kč. Na závěr putování bude připraveno bohaté občerstvení ve školní jídelně. Odměna bude připravena tradičně pro nejmladšího a nejstaršího účastníka pochodu, nejpočetněji zastoupená třída GIO získá dort. Těšíme se na všechny pohybuchtivé... (RAM, VÍZ)
 • Dne 10. 10. 2017 se již tradičně - tentokrát již po desáté - utkají pětičlenné týmy našich studentů ve školním kole soutěže pIšQworky 2017. Ti nejlepší pak budou reprezentovat naši školu v oblastním kole 9. 11. 2017 v aule GIO. Povede se konečně najít tým, který pokoří celý Liberecký kraj? Pravidla a bližší informace o soutěži najdete na www.pisqworky.cz. Kapitáni, přihlaste své pětičlenné týmy u paní učitelky Petry Pekárkové do 2. 10. 2017. (PKÁ)
 • 11. 10. proběhne každoroční humanitární sbírka „Bílá pastelka“. Tři dvojice studujících budou vybírat na pomoc nevidomým a slabozrakým. Naši studenti, dobrovolní spolupracovníci, pracovníci Tyfloservisu a jiných organizací budou veřejnosti opět nabízet originální bílé pastelky za finanční příspěvek 30 Kč jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle. Finanční výtěžek bude rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým. Opět máte možnost pomoci potřebným lidem a umožnit jim ulehčení těžké situace. (ŠTĚ) 
 • Ve dnech 12. 10. až 14. 10. proběhne v liberecké Home Credit Areně největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém kraji EDUCA 2017 MYJOB LIBEREC. Semilské gymnázium se stejně jako v minulých letech prezentuje i letos jako vystavovatel a představuje se zájemcům o studium. Garantem prezentace a expozice je zástupce ředitele gymnázia Ing. Luděk Štěpnička, na přípravě a realizaci se významně podílejí i Ing. Luboš Hlava a naši studenti. Veletrhu se zúčastní školy, zaměstnavatelé, regionální i mezinárodní společnosti. Akce má řadu doprovodných programů, účast našim studentům, pedagogům i veřejnosti vřele doporučujeme. (ŠTĚ,VOJ)
 • Také v letošním roce se vybraní studenti GIO zúčastní divadelního semináře, který se pořádá v rámci celorepublikové přehlídky Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.  Ve dnech od 13. 10. do 18. 10. budou pod vedením profesionálních lektorů sledovat a hodnotit soutěžní inscenace a sami si budou moci vyzkoušet tvůrčí divadelní práci. (PÝCH)
 • Pro velký zájem o loňské putování literabusem po stopách židovské tragédie 20. století se ještě jednou ve dnech 23. a 24. 10. vracíme se studenty 2. roč. a oktávy a se studenty literárního a společenskovědního semináře do památníku koncentračního tábora Osvětim a do starobylé architektury města Krakowa. Po dvou měsících tak vyvrcholí přípravy, kdy se studenti se svými vyučujícími věnovali tematice židovské historie, náboženství a literatury. (PÝCH,NEČ)
 • U příležitosti stého výročí narození politika, novináře a spisovatele Pavla Tigrida, dr. h. c. budou v Semilech probíhat od 25. do 28. října 2017 „Dny Pavla Tigrida“. V rámci těchto oslav se 25. října uskuteční v aule našeho gymnázia Tigridovské matiné za přítomnosti vážených hostů Petra Pitharta, Jiřiny Šiklové, Josefa Kordíka a Miloše Plachty. Beseda, během které budou hosté vzpomínat na Pavla Tigrida, je určená pro studenty vyššího gymnázia a začíná v 10 hodin. Více informací o Dnech Pavla Tigrida v Semilech naleznete na webu dnypavlatigrida.semily.cz. (ULV)
 • Ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října budou podzimní prázdniny. S následujícím víkendem budou mít žáci příjemné čtyři dny volna. (VOJ)
 • V průběhu října bude probíhat nábor do neplaceného zájmového dramatického kroužku Gymnázia Ivana Olbrachta. Kroužek již tradičně povede Mgr. J. Maierová. Podle časových možností zájemců ze čtyřletého i osmiletého gymnázia se upřesní den i hodina, kdy bude kroužek probíhat. Náplní našeho setkávání bude sestavení scénáře, výroba kulis a nácvik divadelního představení pro rodiče i širokou veřejnost. Prosíme zájemce, aby se přihlásili u paní profesorky Maierové. (MAI)
 • Zdálo by se, že přijímací řízení ke studiu na středních školách v roce 2018 je ještě daleko. Střední školy se ale na školách základních prezentují vždy už v podzimních měsících. Informace o naší škole zejména pro uchazeče o studium od školního roku 2018-2019 a jejich rodiče budeme podávat mj. na již tradičních „burzách“ středních škol. Uchazeči o studium všech maturitních oborů na středních školách budou konat jednotné státem připravené zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Protože proces přijímacího řízení je pro mnohé uchazeče a jejich rodiče poměrně složitý zvláště po administrativní stránce, budou pro nás samozřejmostí individuální konzultace, které si můžete domluvit předem s ředitelem a zástupcem ředitele školy – kontakty viz webové stránky naší školy www.giosm.cz. Avizujeme, že „Den otevřených dveří GIO“ proběhne v sobotu 13. ledna 2018. (VOJ)

V listopadu mj. proběhnou:

 • čtvrtletní porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků: pravděpodobný termín porady: čtvrtek 16. listopadu od 16.00 hod.,         
 • setkání pedagogů a vedení školy s rodiči žáků (aktuální informace pro rodiče žáků o dění ve škole, jednání Spolku rodičů a přátel gymnázia s vedením školy v aule, následná informace o prospěchu, chování a absenci žáků ve třídách; pravděpodobný termín konání: úterý 21. 11. od 16.00 hod. v aule a poté ve třídách) (VOJ)

Citát měsíce k zamyšlení: 

„Nejlepší způsob, jak začít nový den, je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.“                                                

 (Friedrich Nietsche)


Uzávěrka příspěvků pro kalendář listopad:

pátek 20. 10. v 16.00 hod.


 

© 27. 9. 2017, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Jana Maierová (MAI), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petra Pekárková (PKÁ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Lukáš Rambousek (RAM), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Kamila Víznerová (VÍZ).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz