Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2016

Kalendář PROSINEC 2016

 • pIšQworky 2016 jsou již minulostí! V měsíci listopadu se konala pro naše týmy dvě důležitá kola – nejprve 11. 11. kolo oblastní, v kterém se utkalo 14 týmů v boji o 3 postupová místa do kola krajského, kam také dva z našich týmů postoupily – z druhého místa No name a z místa třetího Grimm OX. A tak jsme se 16. 11. vydali do Liberce pokořit každého vyzyvatele. Postup ze skupiny zvládla obě družstva s přehledem, bohužel však na sebe narazila v prvním kole play-off a po dlouhém a urputném boji GrimmOX (Jan Bartoň, Jan Koťátko, Kristýna Petrlíková, Anna Tvrzníková, Tereza Machačková – 4.0) vypadl a skončil na 5. – 8. místě.  V dalším utkání však prohrál i No name (Tomáš Zeman, Jiří Kadlec, Karel Matura, Jan Pekárek – 7.0, Eliška Suchardová – 2.) a zbyl na něj boj o 3. místo, kde již neponechal nic náhodě a pohár a drobné odměny odvezl domů. Děkuji za reprezentaci školy a věřím, že ambice, s kterými jsme do Liberce jeli, budou příští rok naplněny! (PKÁ)
 • Dne 4. 11. 2016 se konalo v Liberci krajské kolo Logické olympiády pořádané Mensou ČR, kam se probojovalo přes nominační online kolo 49 nejúspěšnějších účastníků. Tomáš Chmelík (3.O) se umístil v kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) na 14. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. (KCÁ)
 • Školní kolo olympiády z dějepisu se uskutečnilo 22. listopadu. Olympiády se zúčastnilo 11 žáků ze tříd tercie a kvarta. Letošní ročník je zaměřen na osobnost Marie Terezie a Habsburky 18. století. Nejlepší znalosti letos prokázali tito studenti: Matěj Hejduk z tercie, Tony Šimek a Matyáš Vízner z kvarty, kteří postupují do okresního kola. Blahopřejeme a doufáme, že v okresním kole se jim bude také dařit. (ŠFÁ, HOR)
 • „Den s němčinou v Semilech“ jsme pro jednotlivé třídy připravili v termínu 21. až 23. 11. Přímo ve výuce němčiny probíhaly česko-německé jazykové animace, které připravilo Koordinační centrum Tandem. Finančně se na akci podílí Goethe Institut. Až na maturanty se nám podařilo vyjednat animace pro všechny skupiny, které se u nás učí němčinu. Prima, která bude druhý cizí jazyk volit na jaře, se tak mohla seznámit s jedním z nabízených jazyků na naší škole. Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z jiné země. Pomáhá překonávat ostych z cizího jazyka a obavy z chyb. Základem jazykové animace je iniciativa  a kreativita účastníků a jejich aktivní zapojení do všech činností. Animátorka Tandemu paní Martina Buchna přijela z Německa tyto aktivity v hodinách němčiny vyzkoušet a konstatovala, že nedostatkem iniciativy ani kreativity naši studenti rozhodně netrpí a animace si užili. (VTÁ)
 • Dne 24. 11. se studenti 2.0, 4.0, 6.0 a 2. ročníku zúčastnili hudebního pořadu "Z muzikálu do muzikálu II" v KC Golf Semily,  který opět připravil pro své publikum pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou. Sbor se představil novými písněmi ze slavných světových muzikálů. Tentokrát to byly Les Miserables (Bídníci), americký muzikál Hair (Vlasy) a muzikál Dancing Queen, ve kterém zazněly nejznámější písně skupiny ABBA. (SDÁ, PVÁ)
 • Kromě úspěšných sportovců se Gymnázium Ivana Olbrachta může chlubit i úspěšnými studenty v jiných oborech, např. v uměleckém projevu veršovaného nebo prozaického textu. Jmenuji především studentku 3.O Terezii Annu Hakenovou. Vystoupala na 1. místo v oblastní soutěži „Čteme všichni, vypráví jen někdo“, konané v letošním roce v Jičíně. Není to její první vítězství, opakuje je poněkolikáté. Její profesionální bezchybný přednes zazněl i první adventní neděli, 27. listopadu, kdy vystoupila s nádhernou poezií barokního umělce Adama Václava Michny z Otradovic při rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Semilech. (KSÁ)
 • Na přelomu listopadu a prosince proběhne po celé České republice další ročník osvětové a informační kampaně zaměřené na prevenci a boj s nemocí AIDS. S touto kampaní je již tradičně spojená také veřejná sbírka – Červená stužka. Ve čtvrtek 1. prosince si budete moci od vybraných studentů, dobrovolníků z kvinty a 1. ročníku, koupit za 20 Kč červenou stužku, která je symbolem solidarity k osobám HIV pozitivním a nemocným AIDS. Získané finanční prostředky budou použity na provoz a preventivní aktivity České společnosti AIDS a Domu světla. Více informací o kampani a sbírce naleznete na: http://www.aids-pomoc.cz/. (ULV)
 • 8. 12. bude od 16:00 v IC školy jednat Rada SRPG. Na programu budou zejména příprava obou plesů a dále provozní záležitosti v rámci spolupráce Rady SRPG a gymnázia. (VOJ)
 • V pondělí 12. 12. 2016 se uskuteční školní kolo olympiády v německém jazyce v kategoriích  III.A (5.0, 6.0, 7.0, 1., 2., 3.ročník) a II.B (3.0, 4.0). Další informace najdete na plakátku u kabinetu NJ a u svých vyučujících němčiny, u nichž se můžete  do čtvrtka 8. 12. přihlásit. Ve stejný den se koná také školní kolo olympiády ve francouzském jazyce (ve stejných věkových kategoriích – označených A1, B1/B2) - informace u vyučujících FJ, přihlášky též do 8. 12. (VTÁ)                                                                                      
 • Ve čtvrtek 15. prosince navštíví školu člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Jan Farský, který je mj. také absolventem semilského gymnázia. Se studenty společenskovědního semináře a případnými dalšími zájemci z jiných tříd bude hovořit zejména o demokracii a procesu přijímání zákonů v České republice. (VOJ) 
 • V úterý 20. prosince od 14:30 hod. se ve velké tělocvičně uskuteční tradiční volejbalový zápas učitelů proti studentům. Pokud se nedostanete do studentské nominace, přijďte alespoň povzbudit svůj oblíbený tým. (KJC)
 • Vánoční prázdniny pro studenty začínají v pátek 23. 12. 2016 a skončí v pondělí  2. 1. 2017. Výuka v novém kalendářním roce bude zahájena v úterý 3. 1. 2017. (VOJ)

Na leden mj. připravujeme:

 • lyžařský kurz pro kvintu (Rokytnice n.J. od 8. do 13. 1.),
 • „Den otevřených dveří“ pro zájemce o studium čtyřletého i osmiletého studijního oboru na semilském gymnáziu (sobota 14. ledna od   09.00  do 14.00 hod., začátek v aule,  kde vedení  školy podá aktuální  informace k přijímacímu řízení, poté prohlídka školy),                
 • pololetní pedagogickou radu (pátek 27. ledna od 14.00 hod.),                
 • ples maturantů (sobota 28. 1., KC Golf Semily, od 20.00 hod.).              

Ředitelství školy přeje všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům  gymnázia  a  všem  lidem dobré vůle klidné a krásné adventní dny a vánoční svátky plné pohody a radosti.


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na leden: pondělí 19. 12. v 16.00 hod. 


© 30. 11. 2016,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Petra Pekárková (PKÁ), Mgr. Lucie Pospíšilová (PVÁ), Mgr. Jitka Strnadová (SDÁ), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz