Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2016

Kalendář ČERVEN 2016

 • V pátek 6. května proběhlo v Turnově okresní kolo OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů). Družstvo naší školy ve složení Lukáš David, Ondřej Valenta, Matěj Hejduk, Matěj Pavlata, Karolína Šimůnková, Ema Brillová, Kamila Plívová a Theresia Hakenová získalo první místo, a tím i postup do krajského finále. Mezi jednotlivci se dařilo Dominice Roztočilové (postup do krajského finále) a Magdě Šlaufové, které obsadily první dvě místa v ročníku 2001; ve svých kategoriích se neztratili ani Ondřej Zajpt, Marek Valenta a Veronika Medková. Krajské kolo proběhne v  úterý 31. května ve Stráži pod Ralskem. (KJC)

 • Sedmnáctého května se v kinu Jitřenka konalo regionální kolo přehlídky v umění vyprávět pod názvem Čteme všichni, vypráví jen někdo. Pořadatelem jsou Městské knihovny v Semilech a v Turnově. V kategorii B2 (11-12 let) získala studentka sekundy Theresia Anna Hakenová úspěšné 3. místo. Terezčin projev byl na vysoké úrovni, svou profesionalitou předčil mnohé účastníky a účastnice. Závěrečné kolo se koná v září v Jičíně. Přejeme studentce mnoho úspěchů. (KSÁ) 
 • Dne 19. 5. se konalo na ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech okresní kolo fyzikální olympiády (Archimediády). První tři místa patřila našim studentům sekundy. Nejvyššího bodového hodnocení dosáhl Tomáš Chmelík, 2. místo patřilo Natálii Peterkové a na 3. místě se umístila Anežka Matoušková. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. (KCÁ)
 • Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly úspěšně.  Ústní maturitní zkoušky společné a i profilové části maturitní zkoušky probíhaly letos současně v  týdnu od 23. do 26. května. Někteří studenti předvedli skvělé výkony. Vyznamenání  dosáhlo 8 studentů v oktávě a 6 studentů ve 4. ročníku (z toho 6 maturantů bylo hodnoceno výborně ze všech předmětů). Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v  profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části, písemné zkoušky a didaktické testy společné části maturit). Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou. Z dílčích zkoušek neuspělo několik studentů, kteří si na podzim zkoušku zopakují.
  Celkový výsledek letošních maturitních zkoušek na semilském gymnáziu je lepší než v minulém  školním  roce. Úspěšní maturanti obdrží maturitní vysvědčení a nejlepší z  nich také zasloužené odměny. 
  Předání maturitních vysvědčení proběhne ve Státním okresním archivu Semily, a to v pátek 3. června od 14.00 hod. (oktáva) a od 15.00 hod. (4. ročník). Slavnostního aktu se zúčastní také 1. místostarosta Města Semily Ing. Tomáš Sábl, který je mimochodem také absolventem semilského gymnázia. Na setkání srdečně zveme zejména rodiče našich letošních absolventů. (VOJ) 
 • V úterý 31. 5. se konalo krajské kolo OVOV ve Stráži pod Ralskem. Naše družstvo skončilo na krásném 3. místě. V jednotlivcích vyhráli ve svých kategoriích Dominika Roztočilová (3.O), Lukáš David (2.O) a na 2. místě skončil Ondřej Valenta (2.O). Všichni tři postupují na republikové finále, které se uskuteční v září v Brně. (KJC)
 • Ve dnech 31. 5. a 1. 6. proběhnou v aule školy obhajoby ročníkových prací studentů 3. ročníku a septimy. Po loňské premiéře jde o 2. ročník obhajob ročníkových prací studentů. (VOJ)
 • Na čtvrtek 2. 6. je pro studenty 1., 2., 3.ročníku, kvinty, sexty a septimy od 12.00 hod. připraven pořad s  názvem „Když verše znějí dvakrát aneb verše českých básníků v hudbě Zdeňka Zahradníka“. Program je připravován jako pocta letošnímu jubilantovi Zdeňkovi Zahradníkovi, který se stal nejvýznamnějším českým skladatelem melodramatické hudby. V programu vystupují také naši bývalí studenti, např. Nikola Bartošová a Nadia Ladkany. Pořad proběhne také pro veřejnost, a to od 18.00 hod. Podrobnosti najdete na plakátech. (PLA,VOJ)
 • V měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci patologických jevů.
  - V úterý 7. června navštíví studenti kvinty a 1. ročníku kino Jitřenka, kde od 8:30 hod. shlédnou film s názvem „Život není hra“. Tento film se dotýká několika problémových okruhů – rizik imaginárního světa internetu, kyberšikany, xenofobie, atd. Vstupné 20 Kč.

  - Zájemci z řad studentů vyššího gymnázia se 10. a 11. června zúčastní školení, v jehož  rámci budou seznámeni s metodikou moderování interaktivních her zaměřených na prevenci patologických jevů. Školení se uskuteční v areálu letního tábora Jesenný. 
  - Získané znalosti studenti zúročí 22. 6., kdy v KC Golf pomohou s realizací programu pro žáky 5. tříd zaměřeného na prevenci kriminality.  Dále 24. 6., studenti odprezentují ve Sportovním centru Semily žákům 7. tříd semilských škol a sekundy GIO preventivní hru „Jak se (ne)stát závislákem“. Začátek akce je v 8:00.  Účastnický poplatek 20 Kč. A v úterý 28. 6. dopoledne se proškolení studenti budou na semilském náměstí věnovat žákům 1. a 2. tříd v rámci programu o prevenci xenofobie „Tak to umíme my“.
  - V pondělí 27. června navštíví naše gymnázium strážníci Městské policie v Semilech, kteří seznámí studenty primy, sekundy a tercie s prací Městské policie a budou s nimi besedovat o kyberšikaně, přestupcích a rizikovém chování mládeže. Besedu připravujeme ve spolupráci s vrchním strážníkem MP panem Václavem Baudysem. (ULV)
 • V pondělí 27. 6. od 9.00 hod. proběhne v aule školy tradiční burza učebnic. Studenti zde mohou prodávat a nakupovat učebnice v nižších cenových relacích. (ŠTĚ)
 • V červnu proběhnou v různých termínech také výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé. (VOJ)                                                                                         
 • Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků za 2. pololetí školního roku 2015-2016 je naplánována na čtvrtek 23. června od 14.00 hod. (VOJ)
 • V průběhu pátku 24. 6. proběhne tradiční fotografování jednotlivých tříd. (ŠTĚ)
 • Tradiční atletický den, ve kterém proti sobě soupeří družstva složená ze studentů jednotlivých tříd, se v  letošním roce uskuteční v úterý 28. 6. (KJC)
 • V úterý 28. 6. od 18:00 proběhne v aule školy tradiční pořad „ACADEMIA“. Studující se předvedou v pestrém okruhu zájmů a v rolích, které neznáte. Všichni jste srdečně zváni. (ŠTĚ)
 • Ve středu 29. 6. budou pro naše studenty připravena jako odměna za celoroční práci filmová představení. (ŠTĚ)
 • Ve čtvrtek 30. června zhodnotíme uplynulý školní rok (včetně tradičního zakončení školního roku v aule) a předáme  studentům vysvědčení, nejlepším z nich pak také pochvaly a odměny. (VOJ)                                                                                                                                                            

Na září připravujeme mimo jiné:

 • úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy a 1. ročníku GIO
 • sportovní  kurz pro studenty budoucího 3. ročníku a budoucí septimy

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2015-2016 a přeje jim klidnou a radostnou dovolenou.


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na září:

 pátek 26. srpna do 12.00 hod.


© 31. 05. 2016, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová a Mgr. Pavel Nečaský. Příspěvky dodali: Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Eva Kousalová (KSÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Miloš Plachta (PLA), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ).

 

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz