Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2015

Kalendář ČERVEN 2015

 • Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly úspěšně.  Ústní maturitní zkoušky společné a i profilové části maturitní zkoušky probíhaly letos současně v  týdnu od 18. do 21.května. V oktávě dosáhli studenti 6 vyznamenání a ve 4. ročníku 7 vyznamenání (z toho 5 maturantů bylo hodnoceno výborně ze všech předmětů). Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části, písemné zkoušky a didaktické testy společné části maturit). Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou. Z dílčích zkoušek neuspělo několik studentů, kteří si na podzim zkoušku zopakují. Ve srovnání s  konkurenčními gymnázii lze výsledek letošních maturitních zkoušek na semilském gymnáziu hodnotit jako velmi dobrý. (VOJ)
 • Mezi nejmladší účastníky fyzikální olympiády patří studenti sekundy (kategorie G), kteří měli možnost řešit zadané domácí úlohy během jarních měsíců.  Velmi dobře má nakročeno do příštích ročníků Magdalena Šlaufová, která si poradila se všemi úlohami téměř bezchybně.  Úspěšně úlohy řešil také Tony Šimek. Na třetím místě se umístil Jan Koťátko. K pěkným výsledkům gratulujeme. (KCÁ) 
 • Na republikovém kole Juniorském maratónu v Praze, který se běžel první květnovou neděli v  rámci celosvětového Pražského maratonu, jsme obsadili krásné 23. místo (z 33. startujících škol). I když byly vyhlášeny pouze tři nejlepší školy v celkovém pořadí, nakonec se i naši studenti na stupně vítězů dostali a mohli si prožít aplaus zaplněného Staroměstského náměstí. Ze všech zúčastněných škol byl vylosován jeden tým, který vyhrál voucher na výlet do Bruselu. A naše škola byla tou šťastnou. Takže koncem června letíme na výlet. (KJC)
 • V okresním kole OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů), které se konalo 7.5. v Turnově, obsadilo družstvo našich žáků primy a sekundy krásné 2. místo. Toto umístění jim zaručuje přímý postup do krajského finále, které se uskuteční 1.6. ve Stráži pod Ralskem. (KJC)
 • V pátek 15. 5. proběhla v aule našeho gymnázia přednáška pro studenty 1. ročníku a kvarty na téma prevence kriminality, trestní právo a vězeňství. Se studenty besedoval pan Mgr. Kuřátko, který je zaměstnancem věznice ve Valdicích. Akce se zúčastnili také studenti prvních ročníků ISŠ v Semilech a žáci 9. tříd ZŠ I. Olbrachta a ZŠ Řeky. Pan Kuřátko navštívil naše gymnázium již popáté a jeho přednášky se vždy setkávají s velice pozitivním ohlasem u studentů. (ULV) 
 • Dne 21. 5. 2015 se konalo na ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech okresní kolo Archimediády (fyzikální olympiády v kategorii G). Na 1. místě se umístil Tony Šimek, na 2. místě Jan Koťátko a na 3. místě Matyáš Vízner (všichni ze 2.O). Úspěšnou řešitelkou se stala i naše čtvrtá účastnice Magdalena Šlaufová. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci GIO. (KCÁ)
 • ZŠ Dr.F.L.Riegra pořádá v létě akci s názvem English Camp Semily. Nabízí ještě několik volných míst pro věkovou kategorii žáků od 12, resp. od 14 let. Mona Vogelaar, rodilá mluvčí z Kalifornie, stráví pondělí 1.6. v naší škole, studentům akci představí a zapojí se do výuky v některých třídách. Šanci hovořit s  rodilými mluvčími v angličtině za velmi výhodných podmínek našim studentům doporučujeme využít. (VOJ,ZAH)
 • Na středu 3. června jsme pro studenty 3. ročníku a septimy připravili exkurzi do ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, kde si prohlédnou výrobní závod a poté je bude čekat výklad v muzeu v německém a francouzském jazyce. Odpoledne bude naše exkurze pokračovat návštěvou památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích. (ŘMÁ)
 • 3.6. proběhne program pro třídy vyššího gymnázia (1.-3.r. a 5.O-7.O) v aule školy. Od 9:00 – 13:30 si pro naše studenty připravila program, související s badatelskou výukou a vědeckými metodami, Dopravní fakulta Univerzity Pardubice. (ŠTĚ)
 • Avignon, Arles, kaňon du Verdon, Nice a mnoho dalších nádherných míst v Provenci navštíví studenti, kteří se zúčastní poznávacího zájezdu do Francie ve dnech 8.6. až 13.6. 2015. Pedagogický dozor vykonávají L. Škrlíková, I. Riegrová a J.Štefánková. (ŠFÁ)
 • Dne 9.června 2015 se od 8:15 hod. v KC Golf uskuteční tradiční zeměpisná akce projektu Planeta Země 3000 na téma „Východní Afrika – kolébka lidstva“. Vstupné je 60,- Kč. I v letošním roce nás čeká kromě zhlédnutí projekce ještě jedno milé překvapení. Každý účastník obdrží zdarma výtisk magazínu Kokteil nebo Oceán v hodnotě 59,- Kč. Další výhodou účastníků akce je sleva na předplatné časopisu Kokteil. Z tohoto pořadu Vám přejeme hezký zážitek. Bližší informace u vyučujících zeměpisu. (BRÁ)
 • Na 16.6. připravujeme návštěvu vědecko-technického jarmarku v Pardubicích. Pro vybrané studenty, kteří se podíleli na uskutečnění projektu TechUp nebo dosáhli úspěchů v olympiádách, vypraví UP Pardubice autobus a připraví exkurze po pracovištích školy. (ŠTĚ)
 • V dnech 17. a 18.6. proběhnou letos poprvé obhajoby ročníkových prací studentů 3. ročníku a septimy v aule školy. (ŠTĚ,VOJ)
 • Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků za 2.pololetí školního roku 2014-2015 je naplánována na pondělí 22.června od 14.00 hod. (VOJ)
 • V průběhu úterý 23.6. proběhne tradiční fotografování pedagogického sboru a jednotlivých tříd. (ŠTĚ)
 • V úterý 23.6. od 18:00 proběhne v aule školy tradiční pořad „ACADEMIA“. Studující se předvedou v pestrém okruhu zájmů a v rolích, které neznáte. Akce je také završením oslav 65.výročí otevření naší školy. (ŠTĚ)
 • I v měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci patologických jevů.

° V pondělí 22. června navštíví naše gymnázium strážníci Městské policie v Semilech, kteří seznámí studenty primy a sekundy s prací Městské policie a budou s nimi besedovat o kyberšikaně, přestupcích a rizikovém chování mládeže. Beseda proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu a připravujeme ji ve spolupráci s vrchním strážníkem MP panem Václavem Baudysem.
° V úterý 23. června dopoledne proběhne na semilském náměstí akce zaměřená na prevenci xenofobie Tak to umíme my. Tato akce je určená pro žáky 1. a 2. tříd semilských ZŠ, se kterými budou na tematicky zaměřených stanovištích pracovat proškolení studenti 1. ročníku a kvinty našeho gymnázia.
° Ve středu 24. června, se uskuteční na semilském Ostrově program s názvem Hrou proti AIDS. Programu se zúčastní žáci 8. tříd ZŠ a tercie GIO, kterým se na stanovištích budou věnovat lektoři ze Státního zdravotního ústavu v Praze společně s proškolenými studenty vyššího gymnázia (instruktážní školení pro studenty proběhne o den dříve, tj. v úterý 23. 6. na GIO Semily). Účastnický poplatek pro žáky je 30 Kč. (ULV)

 • V červnu proběhnou v různých termínech výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé. (VOJ)
 • Tradiční atletický den, ve kterém proti sobě soupeří družstva složená ze studentů jednotlivých tříd, se v letošním roce uskuteční v pondělí 29.6. (KJC)
 • V úterý 30. června zhodnotíme uplynulý školní rok  (včetně tradičního zakončení školního roku v aule) a  předáme  studentům vysvědčení, nejlepším z nich pak také pochvaly a odměny. (VOJ)

 


 

Na září připravujeme mimo jiné:

 • úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy a 1.ročníku GIO
 • sportovní  kurz pro studenty budoucího 3.ročníku a budoucí septimy

 

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2014-2015 a přeje jim klidnou a radostnou dovolenou.


 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na září:  úterý 25.srpna do 16.00 hod. 

© 29.05.2015, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová a Mgr. Pavel Nečaský. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Mgr. Soňa Jarolímková Římková (ŘMÁ), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

 

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz