Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2014

Kalendář duben 2014

 • Ve dnech 31.3. až 4.4. vykoná Česká školní inspekce v naší škole plánovanou inspekční činnost a státní kontrolu. (VOJ)
 • V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji“ (TechUp) je na měsíc duben připravována řada dalších akcí. Konkrétně hned ve středu 2. dubna od 12.00 do cca 16.00 hod. proběhne metodické setkání pro učitele biologie a dalších přírodovědných a technických předmětů na základních a středních školách. S  tématem „Sanace a odstraňování škod způsobených člověkem“ vystoupí pan Mgr. Lukáš Čermák z Ministerstva životního prostředí České republiky. Garantem akce je učitel GIO Mgr. Lukáš Rambousek. S velkou pravděpodobností se uskuteční ještě setkání v rámci metodického centra učitelů chemie ve čtvrtek 24. dubna s tématem „Membránové technologie a procesy“. Garantem akce je Mgr. Kamila Víznerová, která ji připravuje ve spolupráci s Českou membránovou platformou o.s. (VOJ,VÍZ)

 •  V úterý8. dubna odjíždí 53 studentů našeho gymnázia a 4 pedagogové na dobrodružnou cestu za poznáním. Čeká nás dlouhá cesta autobusem, plavba trajektem a ve středu 9. dubna nás přivítají bílé doverské útesy, které jsou neklamným znamením toho, že se blížíte k břehům Anglie. Pět dnů strávíme na anglické půdě, navštívíme zde města Brighton, Hastings, Portsmouth a Chatham, v nichž budeme hledat stopy, které zde zanechala bohatá námořní historie Británie.  Celý projekt jsme nazvali Anglie   a její námořní historie (Maritime history of England) a navazujeme tak na předchozí výpravy, které jsme podnikli na britské ostrovy v minulých letech a ve kterých jsme kráčeli v Shakespearových stopách nebo mapovali významné mezníky anglických dějin. Součástí naší cesty bude také pobyt v Londýně a návštěva hradu Tower, Britského muzea, observatoře v Greenwichi nebo katedrály sv. Pavla. Studenti budou mít také možnost uplatnit své znalosti anglického jazyka, protože celkem čtyři noci stráví v anglických rodinách, dvě v Brightonu a dvě v Londýně. Zpáteční cesta vlakem povede pod mořským dnem a náš autobus dorazí do Semil v pondělí 14. dubna. (ZAH)
 • V měsíci dubnu (pravděpodobně od 7. do 16. dubna) u nás vykoná pedagogickou praxi absolventka našeho gymnázia Žaneta Králová (dříve Málková). Vedoucími učiteli praxe budou Mgr.Jana Štefánková (dějepis) a Mgr. Pavel Nečaský (základy společenských věd). Našim absolventům vycházíme vstříc, i Žanetu rádi přivítáme. (VOJ)
 •  Dubnový filmový klub představí 10.4. osobně slovenského režiséra Adama Olhu a jeho celovečerní dokument Nový život.  Po letech společného života se Adamův otec rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít znovu. Režisér snímku tak neplánovaně -  jako nejstarší ze sourozenců -  přejímá jeho místo v rodině, zaznamenává rodinné peripetie a pokouší se zjistit, co otce k zásadnímu rozhodnutí vedlo. (PÝCH,NEČ)
 •  Skvělého výsledku dosáhl náš žák Jan Pekárek z kvarty v krajském kole zeměpisné olympiády. V kategorii C zvítězil a postoupil do celostátního kola, které se koná 14.–15.4.2014 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Blahopřejeme a držíme palce. Školu dobře reprezentovali i Michaela Vundererová z primy, která obsadila 5. místo a Dominik Beck ze 3. ročníku-7. místo. Všem olympionikům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. (BRÁ)
 •  V měsíci dubnu proběhne ještě celá řada dalších kol olympiád z různých předmětů na okresní, krajské nebo celostátní úrovni, např. v pátek 4.4. krajské kolo olympiády z biologie v kategorii A (Liberec, DDM Větrník, za GIO soutěží J. Lampa a V. Koublová z oktávy a E. Vošvrdová ze septimy), v úterý 8.4. proběhne okresní kolo olympiády z biologie v kategorii D (ZŠ Dr.F.L.Riegra Semily, za GIO soutěží S.Vohnický, N.Matějková a N.Francová, všichni ze sekundy), v pátek 11.4. krajské kolo olympiády z biologie kategorie B (Liberec, DDM Větrník, za GIO soutěží Z.Marková a M.Čapková ze sexty a A. Máková z kvinty). V národním kole olympiády ze zeměpisu v kategorii C, které se konáve dnech 14.4. a 15.4. v prostorách Přírodovědecké fakulty UK Praha, nás bude reprezentovat vítěz krajského kola této soutěže J.Pekárek z kvarty. (VOJ,VÍZ)
 •  Prospěch, absenci a chování žáků za třetí čtvrtletí letošního školního roku zhodnotí pedagogická rada na svém jednání v úterý 15.dubna.  Jednání začne v 16.00 hod. (VOJ)
 •  V předstihu též informujeme rodiče, že schůzky SRPG o prospěchu a chování žáků ve 3.čtvrtletí se uskuteční tentokrát ve středu 16.dubna od 16.15 hod. ve třídách. Doporučujeme, aby se s pedagogy přišli poradit zejména rodiče žáků se slabším prospěchem, případně rodiče žáků se zdravotními, kázeňskými či jinými problémy. Vítáni jsou samozřejmě všichni rodiče našich žáků. (VOJ)
 • Velikonoční prázdniny připadnou letos na čtvrtek 17.4.  a pátek 18.4. (VOJ)
 •  Na nové uchazeče o studium čtyřleté i osmileté   čeká  přijímací řízení.  Pro první kolo přijímacího řízení byly stanoveny dva termíny přijímacích zkoušek, a to úterý 22.4. a středa 23.4. Pro osmiletý a čtyřletý studijní cyklus platí kritéria, která jsou zveřejněna na webových stránkách gymnázia (www.giosm.cz, rubrika „přijímací řízení“). I letošní přijímací řízení na střední školy je náročné zejména po administrativní stránce. Připomínáme například, že přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na příslušné střední škole odevzdáním tzv. zápisového lístku, který musí být řádně vyplněn a doručen do školy v zákonné lhůtě. Opomenutí této povinnosti znamená, že se úspěšný uchazeč vzdává možnosti příslušnou střední školu navštěvovat a na jeho místo nastupuje v pořadí další úspěšný uchazeč. Další možností je otevření dalších kol přijímacího řízení. Nejen z  těchto důvodů nabízíme stále průběžné konzultace všem uchazečům a jejich rodičům (aktuální informace poskytují ředitel a zástupce ředitele).  V přijímacím řízení přejeme všem uchazečům hodně úspěchů. (VOJ)
 •  24. dubna nás navštíví absolvent semilského gymnázia, starosta Semil a poslanec parlamentu v jedné osobě Mgr. Jan Farský.Se studenty společenskovědního semináře bude mluvit o fungování Poslanecké sněmovny PČP a průběhu legislativního procesu a odpoví jistě i na otázky studentů. Setkání začne ve 14.25 hod. a je otevřeno i vážným zájemcům z jiných seminářů a tříd. (VOJ)
 •  Rovněž ve čtvrtek 24.dubna  promítne filmový klub svým divákům Melancholii, předposlední snímek dánského režiséra Larse von Triera, který na sebe upozornil na přelomu loňského a letošního roku dvoudílnou Nymfomankou. K Zemi se blíží planeta a hrozí, že do ní narazí. Ústředním motivem se stává vztah dvou sester, kterým děsivá možnost zániku řádně zamíchá osudem. (PÝCH, NEČ)
 •  Duben je posledním měsícem studia pro naše letošní maturanty, kterým se čas strávený na gymnáziu neuvěřitelně rychle naplňuje. Maturitní zkoušky proběhnou letos již počtvrté podle nového systému, který je mimochodem v určitých parametrech opět jiný než v loňském školním roce. Studenti budou absolvovat písemné i ústní zkoušky a musí úspěšně vykonat část společnou (státní) i profilovou (školní). Vzhledem k maturitnímu kalendáři musí mít studenti maturitních ročníků uzavřené hodnocení prospěchu už do konce měsíce dubna. Pedagogická radarozhodne na svém jednání v  pondělí 22. dubna o tom, zdali všichni studenti nejvyšších ročníků splnili podmínky k tomu, aby mohli maturitní zkoušky konat v  řádném termínu. Jednání začne v 16.00 hod. Pokud studenti 4.ročníku a oktávy uspějí ve všech předmětech, obdrží ve  středu 30.04. vysvědčení za poslední ročník studia. V  tento den proběhne také již tradiční „exmatrikulace“ (připravují ředitel a zástupce ředitele) a „poslední zvonění“ (v režii letošních maturantů). (VOJ)

 


 

Citát na duben k zamyšlení:

„ Et post malam segetem serendum est.“ (= I po špatné sklizni je třeba zasít. Rozuměj: Člověk se nesmí vzdávat, jeho úsilí nakonec bude úspěšné. )

Seneca


 

Na květen mj. připravujeme:

→ maturitní zkoušky (písemné zkoušky společné části maturity postupně již od 02.05., ústní zkoušky společné i profilové části maturity v týdnu od 19.05. do 23.05. pro oktávu i 4. ročník současně )

 


 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na květen:

25. dubna do 16.00 hod.

 


 

© 28.03.2014, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Kamila Víznerová (VÍZ), Mgr. Stanislava Bradnová, PhDr. Jindřich Vojta (VOJ) a Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

 

 

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz