Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2013

Kalendář září 2013

 • Školní rok 2013/2014 bude zahájen v pondělí 2. září 2013. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Poté bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia.Ředitel gymnázia a jeho zástupce přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. Zahájení nového školního roku se zúčastní i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který promluví k žákům i pedagogům. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již kompletně připraven. (VOJ)  
 • Blahopřejeme  všem  studentům  primy a  1.ročníku  k jejich výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Celkem by  mělo  v  prvních ročnících čtyřletého a osmi-letého studijního cyklu zahájit studium 55 nových studentů. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Jana Kocourová, třídním profesorem 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Mgr. Lukáš Rambousek. (VOJ)
 •  V pedagogickém sboru došlo k  několika změnám.Z mateřské dovolené se vrací paní Mgr. Klára Hassová (bude vyučovat chemii a biologii). Pedagogické působení na našem gymnáziu ukončila paní Mgr. Lenka Prokopová (stěhování).  Její úvazek byl rozdělen mezi paní Mgr. Šárku Staňkovou (t.č. ještě na mateřské a rodičovské dovolené, bude vyučovat několik hodin výtvarné výchovy) a paní PhDr. Janu Staňkovou (český jazyk), která je novou posilou našeho pedagogického sboru. (VOJ)
 •  V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Z největších akcí vybíráme následující tři. Po instalaci nových PC serverů v loňském roce jsme v rámci projektu EU-peníze středním školám pořídili nové počítače a související vybavení pro školu za 780.000,- Kč. Žákům i pedagogům se tak podstatně zlepší uživatelský komfort v počítačové učebně, ve třídách i v kabinetech. Během prvních týdnů nového školního roku budou navíc v budově školy instalovány nové wifi přístupové body pro možnost připojení k internetu. Přáli bychom si však také, aby naši žáci netrávili svůj čas jen u počítačů, ale aby také více sportovali. Proto pracujeme systematicky na postupné rekonstrukci našich sportovišť, aby všichni, kdo chtějí sportovat např. i ve volném čase, měli k tomu odpovídající podmínky. Během letošních prázdnin proběhla úspěšně kompletní rekonstrukce volejbalového hřiště a oprava rozběhové dráhy na skok daleký na školním hřišti (celkem za cca 470.000,- Kč). A třetí významnou akcí byla instalace nového plotu okolo pozemku školy v ulici Vysocká (cca za 300.000,- Kč). Podrobnosti k investičním akcím, opravám i vynaloženým finančním prostředkům budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013“. (VOJ)
 • Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky v podzimním  termínu 2013 proběhnou ve středu 11. září 2013 od 12.00 hod.Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) budou maturanti absolvovat na spádové škole v týdnu od 2. do 6.září. Všem studentům přejeme u maturity úspěch. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 3.9. do 6.9.2013 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a k jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat Mgr. Lukáš Rambousek, Mgr. Jana Kocourová, Mgr. Stanislav Ulvr a Ing. Luboš Hlava. Zahájení kurzu bude v  aule 3.9. ve 12.00 hod. Kurz bude plný různých překvapení, např. včetně nalezení místa ubytování. (VOJ,ŠTĚ,HLA)
 • Tradičního sportovního kurzu se  od 9. do 13. září zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Prožijí týden plný sportovních her, jízdu na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Chotěvice Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou Mgr. R. Berka, Mgr. S. Bradnová, Ing. L. Hlava a Mgr. M. Krajíc. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (HLA)       
 • Na úterý 17.9. je připraveno představení v KC Golf. Chabrus Line je parafráze na motivy známého muzikálu, který si v Čechách ještě nikdo netroufl uvést. Veselé skoky se utkají v nemilosrdném „okresním“ konkurzu do světového muzikálu, kam se na osm rolí přihlásilo jen šest uchazečů. Vše navíc v pozadí kontroluje sponzor, který pevně svírá opratě peněz. Síto musí být velmi husté, ale projít musí každý... Tanečníci svlékají své duše i svá trička, aby získali životní roli. Každopádně skvělá choreografie a svérázný humor je zárukou toho, že se nudit určitě nebudeme. Od žáků bude vybíráno 50,-Kč. (ŠTĚ)
 • Ve dnech 23. a 24. září se zástupce ředitele gymnázia Ing.Luděk Štěpnička zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO ve Valašském Meziříčí. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou světové problémy, lidská práva, demokracie, mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj, ekologie. S tímto zaměřením souvisí i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. (VOJ)
 • I v letošním školním roce   budeme nabízet   pro   studenty   a  veřejnostv  rámci doplňkové činnosti různé kurzy, jejichž nabídka bude postupně zveřejňována, mj. také na našich webových stránkách.  Počítáme zatím s dvěma kurzy angličtiny (povede Mgr. Zahradník), kurzem ruského jazyka (Mgr. Štefánková) a s kurzem sebeobrany (Mgr. Holubová). V nabídce bude i  kurz malování tužkou a olejem technikou DRY BRUSH (paní Becková).Předpokládáme, že dál poběží i kurz španělštiny (paní Monserrat). Detailnější informace Vám poskytnou lektoři jednotlivých kurzů. Přípravu kurzů řídí Ing. Luboš Hlava, který je odpovědný za doplňkovou činnost. Některé projekty a kurzy probíhají také v  rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK). Semilské gymnázium má statut „Místního centra vzdělanosti CVLK“. Kurzy budou otevřeny podle zájmu a cena bude stanovena podle počtu účastníků. Bližší informace postupně na www.giosm.cz v sekci celoživotní vzdělávání.(VOJ)   
 • V průběhu podzimních měsíců, zřejmě už v září, vykonají na semilském gymnáziu pedagogickou praxi dva naši bývalí studenti.  Jana Maierová bude v  rámci vyučovacích hodin českého jazykazkoumat se žáky dialekt podkrkonošské oblasti zejména v odrazu hypokoristických podob rodných jmen, Petr Miksánek bude absolvovat svou pedagogickou praxi v předmětech hudební výchova a společenskovědní seminář. (VOJ)

 


   Na říjen mj. připravujeme:

 • v sobotu 5. října 2013 proběhne už 33. ročník pochodu maturantů (bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a v kalendáři na říjen) (VÍZ)
 • v termínu od 14. do 19.10. 2013 tradiční výměnný týdenní pobyt  žáků ve Weißwasseru - nový projekt  „Ton macht die Musik“ (VTÁ)

 


Citát měsíce k zamyšlení:

„Zahálku nemůžeme pořádně vychutnat, nemáme-li spoustu práce.“

Jerome Klapka Jerome


Přejme si všichni dobrý a klidný start do nového školního roku!


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: úterý 24.09. do 16.00 hod.


© 30.08.2013,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Kamila Víznerová (VÍZ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz