Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » ROK 2022

Kalendář červen 2022

 • Ve středu 27. dubna se v Liberci uskutečnilo krajské kolo štafetového závodu Runczech - Juniorský maratón. Naše desetičlenné družstvo vybojovalo skvělé 3. místo, když se před námi umístila pouze družstva ze sportovního gymnázia. (KJC)
 • V pátek 6. května proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Naši školu reprezentovaly dvě studentky, Jana Andrejsková (1.O) a Nikola Mejsnarová (4.O), obě se kvalifikovaly díky druhému místu v okresním kole. Ve všech disciplínách předvedly skvělé výkony a nakonec se umístily ve svých kategoriích na 5. místě (Nikola) a 7. místě (Jana). (KJC)
 • 18. května jsme v rámci výtvarné exkurze navštívili se studenty 5.O, 6.O a 2. ročníku Galerii antického umění v Hostinném. Vyslechli jsme zajímavý výklad, obdivovali jsme nádherné odlitky mramorových soch, některé si studenti nakreslili, a také jsme se seznámili s historií františkánského kláštera, ve kterém je expozice umístěna. (SVÁ, RIE)

 • Naši studenti se zúčastnili výtvarné soutěže „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“. V rámci širšího okruhu oceněných prací byla vybrána díla Hany Kocourové (2. ročník) a Simony Plškové (kvinta) pro výstavu, která se uskuteční v externích prostorách velvyslanectví ČR. Výstava připomíná letošní výročí 30 let zapsání historických center těchto měst do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. (SVÁ)
 • Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly celkově úspěšně.  Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky probíhaly letos současně v obou maturitních třídách v týdnu od pondělí 23. května. Někteří studenti předvedli skvělé výkony. Vyznamenání  dosáhlo 7 studentů v oktávě a 10 studentů ve 4. ročníku (3 maturanti byli dokonce hodnoceni stupněm výborně ze všech předmětů, což je jistě mimořádný úspěch). Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní a písemné zkoušky profilové části, didaktické testy společné části maturit). Celkem 18 studentů nahradilo maturitní zkoušku z anglického jazyka doloženými certifikáty prokazujícími odpovídající znalosti angličtiny na odpovídající nebo vyšší úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyka (SERRJ), což je jistě velmi potěšitelné. Celkem 3 studenti vykonali úspěšně i nepovinnou zkoušku z předmětu „Matematika rozšiřující“. Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou; k maturitě v prvním termínu nemohli jít dva studenti, protože neukončili úspěšně poslední ročník svého studia; pokud zvládnou v srpnu opravné zkoušky, mají šanci u maturit v podzimním termínu. V září 2022 si maturitu zopakuje celkem 6 studentů, kteří v 1. termínu maturit neuspěli. Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům naší školy proběhlo v aule gymnázia 3. června odpoledne (od 14:00 hod. oktáva, od 15:00 hod. 4. ročník). (VOJ) 
 • Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studijního programu a do vyššího ročníku gymnázia (doplnění kvinty) k  datu vydání červnového zpravodaje stále probíhá. Těší nás velký zájem o studium v naší škole (např. na 1 volné místo ve 2. kole přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia se přihlásilo 16 uchazečů, přijmout bylo možné jen jednoho nejlepšího uchazeče). Povolená kapacita 1. ročníku a třídy kvinta bude zcela naplněna. Na přijaté studenty se již velmi těšíme. (VOJ)
 • V měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.
 • V pondělí 6. června zhlédnou během 5. a 6. vyučovací hodiny žáci sekundy a tercie v aule interaktivní divadelní představení „Pět rad pro Bertu“. Tématem představení je zdravý životní styl a poruchy potravy. Tento program žákům odprezentuje společnost Divadelta, jejíž interaktivní představení s preventivní tématikou studenti našeho gymnázia v minulosti již několikrát navštívili. 
 • V úterý 14. června přijede na naše gymnázium pan Bc. Jiří Stupka ze Státního zdravotního ústavu v Praze, který bude s žáky tercie (2.-3. vyučovací hodinu) a kvarty (4.-5. vyučovací hodinu) besedovat o problematice HIV/AIDS.  
 • Na našem gymnáziu působí již několik let tým studentů, kteří se průběžně proškolují v  moderování interaktivních her s preventivní tematikou. Školení pro zájemce z řad studentů vyššího gymnázia o tom, jak moderovat preventivní hru „Jak se (ne)stát závislákem“ proběhne ve čtvrtek 9. 6. od 14 do 16 hod. Následně v pátek 24. června proškolení studenti odprezentují tuto hru na školním hřišti u gymnázia žákům 7. tříd semilských škol a sekundy a tercie GIO. Začátek akce je v  8:00 hod. Účastnický poplatek 30 Kč. (ULV)
 • V úterý 7. června navštíví studenti sexty a druhého ročníku science centrum iQLANDIA v Liberci. Připraven je pro ně program s názvem Planety, kde v rámci projektového dne splní různé úkoly a prohlídnou si interaktivní expozice. Celý program je hrazen z projektu Šablony II. 2020-2022. (KBÁ, KJC)
 • Na pátek 10. června plánujeme fotografování jednotlivých tříd a zaměstnanců školy. (RAM)
 • Dne 15. června se žáci třídy prima zúčastní projektového dne mimo školu v IQLandii Liberec. Budou pracovat v programu „Život rostlin“, který zahrnuje práci s mikroskopem, s živými kulturami i simulacemi změn prostředí. Celá aktivita patří k badatelským metodám výuky a je žáky velice oceňována. (ŠTĚ)
 • Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků za 2. pololetí školního roku 2021-2022 je naplánována na čtvrtek 23. června od 16:00 hod. (VOJ) 
 • Dne 27. června  se bude od 18:00 konat v aule školy tradiční představení našich studentek a studentů „ACADEMIA“. Po odmlce, vynucené opatřeními proti epidemii Covid 19, budete mít opět možnost seznámit se s našimi studujícími v netradičních rolích a poznat jejich záliby a zájmy.  (ŠTĚ)
 • Po dvouleté přestávce zaviněné covidovou pandemií se opět vracíme k tradici filmových projekcí  v semilské Jitřence – Za pěkné vysvědčení kino! V pondělí 27. června zhlédnou studenti vyšších ročníků sportovní drama režiséra Davida Ondříčka Zátopek, o dva dny později 29. června uvidí mladší studenti animovaný film Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové Myši patří do nebe. Oba snímky byly oceněné Českými lvy 2021. (PÝCH)
 • Tradiční atletický den, ve kterém proti sobě soupeří družstva složená ze studentů jednotlivých tříd naší školy, se na školním hřišti uskuteční v úterý 28. června od 8:30 hod. (KJC)
 • V červnu proběhnou také výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé. Většina výletů je naplánována na termín 16. a 17. června nebo na 20. a 21. června. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé. (VOJ)   
 • Pro budoucí studenty 1. ročníku čtyřletého gymnázia plánujeme informativní schůzku v aule školy v úterý 28. června od 14 hodin. Půjde zejména o rozřazení studentů do jazykových skupin (angličtina, němčina, francouzština), možnost hromadného objednání učebnic a další informace související se studiem. Studenti primy osmiletého studia se sejdou až v září. (VOJ)  
 • V předposlední den školy, tj. ve středu 29. června, se od 8:00 do 9:40 hod. uskuteční v aule „Burza učebnic“, kde si mohou zájemci zakoupit od studentů starších ročníků používané učebnice. (RAM)
 • Ve čtvrtek 30. června zhodnotíme uplynulý školní rok  (včetně tradičního zakončení školního roku v aule) a  předáme  studentům vysvědčení; nejlepším z nich pak také pochvaly a odměny. (VOJ) 


Na září připravujeme mimo jiné:

 • úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy a 1. ročníku (13. až 15. září),
 • sportovní kurz pro studenty budoucího 3. ročníku a budoucí septimy (5. až 9. září).

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepeda-gogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2021-2022 a přeje jim zaslouženou a pohodovou dovolenou.


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na září:  

pátek 26. srpna ve 12:00 hod. 


© 03. 06. 2022, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová a Mgr. Petr Pýcha. Příspěvky dodali: Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Markéta Kubíková (KBÁ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Lukáš Rambousek (RAM), PhDr. Ivona Riegrová (RIE), Mgr. Šárka Staňková (SVÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ). 

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz