ACADEMIA 2022

Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Maturita

Maturity 2013

Maturitní zkoušky v podzimním termínu 2013

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) se konají v období od 02.09. do 06.09.2013 na spádových školách. Ústní zkoušky společné části i profilové části maturitní zkoušky se budou konat na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily ve středu 11.09.2013 od 12.00 hod. (rozhodnutí ředitele o stanovení termínu těchto zkoušek je evidováno pod č.j. 830/2013/VOJ-146). Detailní časový rozvrh ústních maturitních zkoušek bude stanoven v prvním týdnu měsíce září.

©VOJ, aktualizace informací ke dni 27.08.2013 

Maturitní zkoušky 2013

Přihlašování k maturitní zkoušce - důležité sdělení pro žáky, kteří budou maturovat v roce 2013

V souvislosti s  novelami zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů 9. listopadu 2012 (částka Sbírky zákonů č. 139, která obsahuje obě zmíněné novely, byla doručena do školy dne 12. listopadu 2012) Vás informuji o změně termínů pro přihlašování k MZ 2013:

         • 15. 11. 2012 - Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace s možností tisku předvyplněných přihlášek pro projekt MZ2013 ředitelům škol (obsluhu přihlašovací aplikace bude mít na starosti zástupce ředitele Ing. Štěpnička)
         • 01. 12. 2012 - Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy (zástupci ředitele) i s případným posudkem PUP.
         • 16. 12. 2012 -  Termín, ve kterém budou školy muset nejpozději ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko „Ukončit přihlašování“.
         • 20. 12. 2012 - Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis přihlášky k MZ (po zkušenostech z přezkumných řízení je nutný podpis žáka na výpisu).

© VOJ, aktualizace informací ke dni 12. 11. 2012


Ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily stanovil dne 29. 10. 2012 témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku v cizích jazycích ve společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2012-2013. Témata jsou platná pro jarní i následující podzimní zkušební období a jsou shrnuta v níže uvedených souborech dle jednotlivých jazyků. Příslušné rozhodnutí ředitele vydané dle §8, odst. 3 vyhlášky MŠMT č.177/2009 ve znění pozdějších předpisů je evidováno pod č.j. 972/2012/VOJ-187.

© VOJ, aktualizace informací ke dni 29. 10. 2012


Rozhodnutí ředitele o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2013 podle rámcového a školního vzdělávacího programu a rozhodnutí o formě a tématech těchto zkoušek

V souladu s §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) jsem rozhodl takto:

1. V profilové části maturity, kterou zajišťuje škola, budou maturanti v roce 2013 skládat minimálně 2 povinné zkoušky a mohou (ale nemusí) vykonat až 2 nepovinné zkoušky.

2. Pokud žák pro maturitu v roce 2013 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, musí v profilové části maturovat alespoň z jednoho cizího jazyka. Předcházející věta neplatí v případě, že v průběhu nadcházejících měsíců nedojde k legislativní změně společné části maturitní zkoušky, tj. že žáci budou společnou část maturitní zkoušky absolvovat ze tří vyučovacích předmětů.

3. Zkoušky profilové části maturity proběhnou v roce 2013 formou ústních zkoušek před zkušební komisí.

4. Žáci oktávy (obor 79-41K/81 Gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika a programování (jako jeden předmět).

5. Žáci 4. ročníku (obor 79-41K/41 Gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova.

6. Schválená témata zkoušek z jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky jsou pro maturanty k dispozici v písemné podobě v informačním centru gymnázia nebo na webových stránkách gymnázia v rubrice „Maturity 2013“ – ke stažení viz níže, eventuelně též na stránkách předmětových komisí. Témata jsou platná pro jarní i podzimní období maturitních zkoušek.

Témata profilových zkoušek v jednotlivých předmětech pro oktávu:

Témata profilových zkoušek v jednotlivých předmětech pro 4. ročník:

Výše uvedené rozhodnutí ředitele ze dne 17.10.2012 je evidováno pod č.j. 953/2012/VOJ-185.

© VOJ, aktualizace informací ke dni 17. 10. 2012

 


 

Úvodní informace pro maturanty

Maturity v roce 2013 proběhnou pravděpodobně podle podobného schématu jako v roce 2012. Pokud senátoři a prezident během podzimu schválí novelu školského zákona, kterou už projednali poslanci, budou maturanti konat ve společné části maturity povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky podle vlastního výběru. Maturanti mohou pak konat až dvě další nepovinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky. Pravděpodobně dojde k některým změnám, např. bude jen jedna úroveň maturitní zkoušky a písemné práce z českého jazyka budou opravovat učitelé školy, ve které se koná maturitní zkouška.

Podle legislativy platné k 01.10.2012 platí jiný model maturitní zkoušky, tj. 3 povinné zkoušky ve společné části maturity (český jazyka a literatura, cizí jazyk a jeden z předmětů matematika – občanský a společenskovědní základ – informatika).

Maturantům doporučujeme sledovat aktuální vývoj k problematice maturit v roce 2013 na webových stránkách CERMAtu www.novamaturita.cz.

Základní informace k současné situaci (konec září 2012) naleznete zde

V profilové části maturitní zkoušky nebudou zásadní změny. Rozhodnutí v této věci učiní ředitel školy v zákonem stanovené lhůtě, tj. cca do poloviny října 2012, nezávisle na nejasné situaci ve společné části maturitní zkoušky.

© VOJ, aktualizace ke dni 27.9.2012


Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury


Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovil ředitel po poradě s vyučujícími ČJL v oktávě (PhDr. I. Riegrová) a ve 4.ročníku (Mgr. Petr Pýcha) dále uvedený školní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň obtížnosti nejméně 40 literárních děl a pro vyšší úroveň nejméně 105 literárních děl. Tento seznam je platný pro jarní i podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Ze školního seznamu si každý maturant vybere 20 literárních děl pro nižší úroveň obtížnosti a 30 literárních děl pro vyšší roveň obtížnosti. Tento svůj seznam odevzdá řediteli školy nejpozději do 31.března pro jarní zkušební období a nejpozději do 30.června pro podzimní zkušební období.
V případě změny legislativy (pravděpodobně bude ve všech předmětech společné části maturity jen jedna úroveň) budou maturanti vybírat z nabídky literárních děl pro základní úroveň obtížnosti.

Seznam literárních děl pro nižší úroveň obtížnosti – oktáva: zde
Seznam literárních děl pro vyšší úroveň obtížnosti – oktáva: zde
Seznam literárních děl pro nižší úroveň obtížnosti – 4.ročník: zde
Seznam literárních děl pro nižší úroveň obtížnosti – 4.ročník: zde

© VOJ, č.j. 891/2012, aktualizace ke dni 27.9.2012


 

PROJEKTY na GIO

 

   

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz