Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2012

Kalendář říjen 2012


 • V úterý 18. září proběhlo na městském stadioně v Turnově okresní kolo v atletice. Naši studenti podali kvalitní výkony a díky tomu se obě družstva umístila v celkovém pořadí na bronzových stupíncích. Nejlepších výkonů dosáhli v jednotlivých disciplínách: štafeta chlapci - 1.místo, Houžvička - 1.místo na 400m a 4.místo na 100m, Otmar - 2.místo na 400m, Roztočil - 5.místo na 1500m, Zelinková - 3.místo v kouli, Matějovská - 3.místo ve výšce, Ježková - 3.místo v dálce, Nováková - 3.místo na 60m a 3.místo na 200m. (KJC)  
 • V září jsme také pomohli občanskému sdružení „Život dětem“. V rámci akce „Srdíčkový den“ prodávalo 6 našich studentů oblíbená plastová srdíčka a magnetky na pomoc těžce handicapovaným dětem. Vážíme si našich dobrovolníků, děkujeme jim. (ŠTĚ)
 • V pondělí 24.9. se na školním hřišti uskutečnil tradiční běh Emila Zátopka. V letošním roce došlo ke změně délky tratě. Běželo 25 studentů, každý úsek dlouhý 400m, což v celkovém součtu dalo 10km. Soupeřem našich studentů (tercie a kvarta) byli běžci ze základních škol Ivana Olbrachta, Řeky a Libštát. Až do posledního úseku jsme bojovali o celkové vítězství s Libštátem a nakonec jsme byli o 21 sekund úspěšnější. Celkové výsledky: 1. GIO Semily (čas 31:54), 2. ZŠ Libštát (32:15), 3.ZŠ Řeky (32:45), 4.ZŠ I.Olbrachta (33:48). (KJC)
 • 2.10.2012  slaví naše partnerská škola „Landau-Gymnasium“ ve Weißwasseru 20 let od svého vzniku. Při této příležitosti uspořádá pro všechny studenty gymnázia pestrý dopolední program. Na něj jsou zváni jako hosté také členové vedení partnerských škol, neboť partnerství škol je důležitá tradice. Do SRN tedy zamíří pan ředitel PhDr.Vojta s panem zástupcem Ing.Štěpničkou. (VTÁ)
 • Společnost "Člověk v tísni" s občanským sdružením "Junák - svaz skautů a skautek" i v letošním roce organizují celostátní humanitární sbírku s názvem "Postavme školu v Africe". Její význam a úspěšnost nejlépe dokumentuje fakt, že za osm let, kdy tato sbírka probíhá, se v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa, s více než 60 % negramotných obyvatel, podařilo postavit třináct základních škol, které navštěvují tisíce dětí, rozestavěna je čtrnáctá. Současně se stavbou jsou připravováni noví učitelé a rozbíhají se i projekty středních škol a odborných učilišť. Semilští skauti navštíví v úterý 2.října také naše gymnázium. V jejich obdivuhodném úsilí je jistě podpoříme i letos. (VOJ)
 • Ve středu 3. října uskutečníme zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na komponované pásmo pro středoškolské studenty Věc Čapek. Představení zamýšlené jako zajímavé doplnění tradičního vyučování má studenty seznámit s osudy i tvorbou obou bratří Čapků a v neposlední řadě i s atmosférou doby. Dobře víme, že charakteristiky všech zmíněných témat nejsou ani jednoduché, ani jednoznačné, a proto by i nové podání mělo být pro naše žáky přínosem. O předběžném zájmu svědčí široké spektrum přihlášených účastníků. Od tercie po letošní maturanty jsou zastoupeny všechny ročníky. Skutečnost, že studenty doprovodí hned čtyři vyučující literatury (P. Nečaský, P. Pýcha, I. Riegrová, L. Rusová), je zárukou, že návštěva tohoto představení bude využita i v hodinách literatury pro další gymnazisty. (RIE)
 • Letošní maturanti si Vás dovolují pozvat na 32. ročník POCHODU MATURANTŮ, který se uskuteční v sobotu 6. října 2012. Připraveny budou trasy pro pěší i cyklisty. Nezapomeneme ani na nejmenší účastníky, pro něž bude připravena zábavná trasa na ostrově s různými hrami a soutěžemi. Prezence bude probíhat ve vestibulu školy od 7 do 10 hodin a startovné činí 30,- Kč. Po Vašem putování krásnou podzimní přírodou a návratu do 16.00 hodin Vás v cíli čeká diplom a výborné občerstvení ve školní jídelně. Odměněn bude nejmladší a nejstarší účastník, stejně tak nejvíce zastoupená třída studentů GIO.  S sebou si vezměte dobrou náladu, o ostatní se postaráme my. Těšíme se na Vás! (HBÁ, RMÁ)
 • V měsíci říjnu uspořádá komise TV školní kola ve volejbale. Turnaj dívek se odehraje ve středu 10.10. (skupiny) a v pátek 12.10. (finálová část). Chlapci odehrají své zápasy o týden později. Více informací na nástěnce TV. (KJC)
 • Ve dnech 14. až 16.října se již tradičně zúčastní vybraní studenti přehlídky Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Zapojí se do divadelního semináře a pod vedením pedagoga pražské DAMU a profesionálního režiséra Milana Schejbala se budou učit interpretovat zhlédnutá představení a zkoušet drobné divadelní etudy. (PÝCH)
 • 17.10. – „Bílá pastelka“ – opět bude organizována celonárodní dobročinná veřejná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých s názvem Bílá pastelka. I letos se na Vás obracíme s vírou, že nám opět s pochopením vyjdete vstříc. Třináctý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka se bude znovu konat u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Naši studenti, dobrovolní spolupracovníci, pracovníci Tyfloservisu a jiných organizací budou veřejnosti opět nabízet originální bílé pastelky za finanční příspěvek 20 Kč a více jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle. Finanční výtěžek bude rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým v následujících oblastech: a) výuka prostorové  orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů, b) zlepšení předpokladů zaměstnanosti těžce zrakově a kombinovaně postižených občanů, prevence jejich nezaměstnanosti a podpora návyků nutných k pracovnímu uplatnění, c) realizace motivačních programů pro nevidomé a jinak těžce zrakově  postižené občany. (ŠTĚ)
 • Sedmdesát let poté, co nacisté na konferenci ve Wannsee rozhodli o „konečném řešení židovské otázky“, začali se studenti literárního a společenskovědního semináře zabývat židovstvím, jeho historií, náboženstvím, antisemitismem a holocaustem. V průběhu podzimu se této tématice budou věnovat z hlediska literárního, sociologického, historického a religionistického kontextu. Studenty čeká bohatý program, do kterého bude zapojeno i semilské kino a který zahrnuje návštěvu v Osvětimi 23. - 24.října, besedu s literárním historikem a kritikem Františkem Cingerem 10. Října o Arnoštu Lustigovi, Ladislavu Fuksovi a dalších, v jejichž tvorbě nebo osudech se židovství projevovalo. A na listopad připravujeme divadelní představení Pan Theodor Mundstock v provedení Činoherního studia Ústí nad Labem. Projekt poznávání židovské kultury a jejího pronásledování alespoň částečně smaže dluh naší doby vůči mladé generaci, která ztrácí povědomí historických souvislostí staršího i nového data. (PÝCH, NEČ)
 • Ve dnech 16. a 17. října se na Nouzově uskuteční školení pro zájemce z řad studentů vyššího gymnázia zaměřené na moderování interaktivních her „Jak se (ne)stát závislákem“, „Hrou proti AIDS“, „Hrou proti kriminalitě“ a „Hrou proti kyberšikaně“. Výše zmíněné hry budou studenti následně moderovat během preventivních projektů a dalších akcí, které se budou konat ve školním roce 2012/2013, a atraktivní formou tak seznámí s problematikou prevence sociálně patologických jevů své mladší spolužáky. Školení pro studenty připravuje Skupina pro prevenci sociálně patologických jevů, která působí v rámci komunitního plánování města Semily. (ULV) 
 • „EDUCA 2012“. Ve dnech 18.10. až 20.10. proběhne v liberecké Tipsportareně největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém kraji EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC. Semilské gymnázium se stejně jako v minulých letech prezentuje i letos jako vystavovatel a představuje se zájemcům o studium. Garantem prezentace a expozice je zástupce ředitele gymnázia Ing. Luděk Štěpnička, na přípravě a realizaci se významně podílejí i Ing. Luboš Hlava, Mgr. Lucie Rusová a naši studenti. Veletrhu se zúčastní školy, zaměstnavatelé, regionální i mezinárodní společnosti. Je očekáváno až 10.000 návštěvníků. Akce má řadu doprovodných programů, účast našim studentům, pedagogům i veřejnosti vřele doporučujeme. (ŠTĚ)
 • Ve dnech 19. – 21. června student současné oktávy GIO Semily Jakub Hudský podnikl jako vítěz regionálního kola literární soutěže Deset let měny Euro, spolu s výherci ostatních krajů, studijní cestu do Bruselu. Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu. O Jakubových zážitcích z hlavního města Belgie se můžete více dočíst v článku říjnových Semilských novin. (RIE)
 • 25. a 26.října (čtvrtek a pátek) jsou podzimní prázdniny. (VOJ)

Na listopad mj. připravujeme:

 • 12.11. od  9:00  do  cca  13:00 se vybraní studenti školy zúčastní středoškolského turnaje s názvem „pIšQworky“ v aule gymnázia
 • 14.11. se naši žáci z primy zúčastní dalšího ročníku Dne prevence kriminality

Citát měsíce k zamyšlení:

„Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastni příliš.“

Bernard de Fontenelle                                                  


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: 24.10. do 16.00 hod.


© 27.09.2012, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Helena Babcová, Ing. Luboš Hlava. Příspěvky dodali: Mgr. Růžena Holubová (HBÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Lucia Rambousková, Ph.D. (RMÁ), PhDr. Ivona Riegrová (RIE),  Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz