Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2011

Kalendář listopad 2011

 • Dne 1.října se uskutečnil 31.ročník POCHODU MATURANTŮ. K této akci uvádíme několik statistických údajů. Celkem se zúčastnilo 203 platících a 30 neplatících dětí do 6 let, z toho bylo 15 cyklistů. Nejstarším účastníkem byl pan Náhlovský (ročník 1934), nejmladším Nela Prousková (5 týdnů) a nejpočetněji zastoupenou třídou tercie, která obdržela nádherný a prý i velmi dobrý dort. Nejpočetněji zastoupenou třídou z bývalých ročníků byli maturanti z roku 1991, kteří měli ten den pomaturitní sraz po 20-ti letech. To je dobrá inspirace i pro Vás, konat pomaturitní setkání v den pochodu.Myslím si,že se nám letošní ročník zdařil i díky dobrému počasí a dobrému občerstvení v jídelně.Velmi chválená byla dětská trasa na Ostrově.Chtěla bych poděkovat všem studentům a studentkám 4.ročníku a oktávy,kteří se na pořádání pochodu  aktivně účastnili. (BRÁ)
 • V týdnu od 10.10. do 15.10. odjelo 10 našich studentů společně s M. Cardovou a J. Kousalem do města Weißwasser. Tématem tohoto projektu bylo dřevo „Holzspuren“. Studenti navštívili v úterý Kulturinsel v Zentendorfu, ve středu a čtvrtek vyráběli pod vedením uměleckého řezbáře a paní Feuerriegel dřevoryty a další výrobky ze dřeva. V pátek navštívili hlavní město Saska Drážďany. Před odjezdem v sobotu dopoledne byla v partnerském Landau-Gymnasium zahájena výstava našich prací. Fotografie z projektu a originály dřevorytů najdete i v našem gymnáziu, ve třetím patře. (CDÁ)
 • I v letošním školním roce jsme se zúčastnili „Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB 2011“ v liberecké TIPsport aréně. Veletrh byl pořádán ve dnech 20.10. až 22.10 a byl zaměřen zejména na aktuální vzdělávací nabídku středních škol a nabídku zaměstnavatelů v našem regionu. Informace o naší škole zejména pro uchazeče o studium a jejich rodiče budeme podávat také na již tradičních „burzách“ středních škol,a to např.v  Lomnici nad Popelkou(9.11. od 15.30 hod.), v Turnově (4.11. od 09.00 hod.), ve Vysokém nad Jizerou (14.11. od 15.15 hod.) a v Semilech (24.11. od 15.30 v budově ZŠ Dr.F.L.Riegra pro žáky 9.tříd semilských základních škol). Avizujeme také, že tradiční „Den otevřených dveří“ se uskuteční  v  sobotu  14.1.2012  od 09.00 do 14.00 hod. (VOJ, ŠTĚ)
 • Při uskutečnění sbírky „Srdíčkový den“ byla na semilském gymnáziu vybrána částka 3.188,- Kč. Všem dárcům patří dík od Občanského sdružení Život dětem i od vedení školy. Peníze byly použity na pomoc handicapovaným dětem. (VOJ)
 • Ve čtvrtek 3.11.2011 se v Semilech uskuteční již třetí ročník Dne prevence kriminality. Pro děti ze šestých tříd semilských škol bude od 8:00 hod. připraveno v KC Golf šest stanovišť, na kterých se seznámí s problematikou kyberšikany a dozví se, jak tomuto nebezpečí čelit. Nositelem projektu je Město Semily prostřednictvím Pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Z našeho gymnázia se akce zúčastní studenti primy a několik studentů z vyššího gymnázia, kteří budou pomáhat na stanovištích. (ULV)
 • Na 10. listopadu je naplánována zeměpisná exkurze 4. ročníku do pivovaru ve Svijanech. Exkurze se uskuteční v rámci výuky celku “Průmysl  České republiky“. (BRÁ)
 • V úterý 15.11.2011 proběhne v budově semilského kina a knihovny projekt Města Semily a Pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží s názvem Les Centadol. Tento projekt je určen pro vybrané žáky 8. a 9. tříd semilských ZŠ a 1. ročníků SŠ. Pro účastníky projektu budou připraveny skupinové aktivity zaměřené na sebereflexi a odpovědnost k sobě i k druhým a diskuse nad možnými zdroji problémového chování. Na závěr účastníci zhlédnou filmové představení, které se zvoleným tématem úzce souvisí. Začátek akce je v 8 hodin. Z našeho gymnázia se akce zúčastní vybraní studenti tercie, kvarty a kvinty. (ULV)
 • V úterý 15. listopadu od 14.00 hod. proběhne čtvrtletní pedagogická rada,  která bude hodnotit chování a prospěch studentů za 1.čtvrtletí tohoto školního roku. Informace o chování a prospěchu žáků za 1.čtvrtletí školního roku 2011-2012 poskytneme rodičům v úterý 22. listopadu od 16.00 hod. ( od 16.00 hod. v aule promluví ředitel školy a proběhne jednání SRPG, poté cca od 16.30 hod. ve třídách informace třídních učitelů a dalších pedagogů o prospěchu a chování žáků za 1.čtvrtletí). Změna termínu konání čtvrtletní pedagogické rady vyhrazena. (VOJ)
 • Maturita se rychle blíží. Druhou akcí maturitních tříd je stužkovací večírek. Ve 4.ročníku se toto pasování na maturanta uskuteční 16.11.2011 v Chuchelně v hostinci u Vega. (BRÁ)
 • Stužkovací  večírek  studentů  oktávy  proběhne 12.11.2011 od 19.00 hod. v  restauraci  na Nouzově. (VOJ)
 • V listopadu, ve dnech 9. - 13.11.2011 proběhne v kině Jitřenka přehlídka vybraných festivalových dokumentárních filmů, které byly letos uvedeny v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011.  Semily se tak budou podílet vedle Prahy, Brna a Zlína spolu s dalšími českými městy na doprovodném programu Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava 2011. Organizátoři spolu s vedením Jitřenky vyšli vstříc lákavé nabídce vybraných filmů tohoto festivalu a uvedou pět snímků předních českých dokumentaristů. Příznivci tohoto filmového žánru budou mít možnost vidět Rock života /Jan Gogol/, Pod sluncem tma /Martin Mareček/, Venku /Veronika Sobková/, Závod ke dnu /Vít Janeček/, Em a On /Vladimír Michálek/. GIO bude usilovat o to, aby na jeho půdě proběhly besedy s některými tvůrci, či dokonce aktéry vybraných snímků. (NEČ,PÝCH)
 • Poté, co se studenti literárního semináře v listopadu budou věnovat českému divadlu 2.poloviny 20.století a zvlášť vývoji a poetice divadla Sklep, představí se jim 24. listopadu jeden z jeho zakládajících členů Tomáš Vorel, mimo jiné filmový režisér, tvůrce snímků Cesta z města, Kouř, Gympl nebo Pražská pětka. Na besedu ho doprovodí filmový dramaturg Jan Gogola st. (Kouř, Je třeba zabít Sekala), který navštívil gymnázium už v loňském roce spolu s režisérem Václavem Marhoulem. (PÝCH)
 • Tradiční Vánoční jarmark pořádaný Pojizerskou galerií se uskuteční už v sobotu 26. listopadu 2011 a bude trvat od 9 do 16 hodin. Výrobky naší keramické dílny na něm prezentujeme pravidelně od roku 2002. Šestkrát jsme se už také zúčastnili Vánočních trhů v Libštátě, i tam budete moci náš stánek opět spatřit. Na obě akce letos připravujeme vedle několika osvědčených typů vánočního zboží dílka zcela nová. Dárečky pro děti i dospělé se studenty připravily profesorky Riegrová a Rusová. S organizací prodeje budou, stejně jako v minulých letech, pomáhat kolegyně Staňková a Štefánková. Příprava jmenovaných akcí je pro nás každoročně potěšením. Přijďte, pozastavte se u našeho stánku a vyberte si. Uděláte radost nejen sobě a vašim blízkým, ale i nám. (RIE, RSÁ)

Na prosinec mj. připravujeme:

 • účast  našich  studentů  v kampani „Červená stužka“, která souvisí se  „Světovým dnem prevence proti AIDS“ (1.12.)
 • zájezd na divadelní představení v angličtině (7.12.)
   

Citát měsíce k zamyšlení:

„Člověk by se měl chovat tak, jak myslí, že by se měli chovat všichni.“              

Václav Havel                                                        


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na prosinec: 25.11. do 14.00 hod.


© 31.10.2011, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Helena Babcová a Ing. Luboš Hlava. Příspěvky dodali: Mgr.Stanislava Bradnová (BRÁ), Marta Cardová (CDÁ), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), PhDr.Ivona Riegrová (RIE), Mgr.Lucie Rusová (RSÁ), Ing.Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr.Stanislav Ulvr (ULV),PhDr.Jindřich Vojta (VOJ).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz