Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2014

Kalendář září 2014

 • Školní rok 2014/2015 bude zahájen v pondělí 1. září 2014. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Od 08.30 hod. bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia.Ředitel gymnázia a jeho zástupce přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již kompletně připraven. (VOJ)
 • V letošním školním roce má naše gymnázium půlkulaté narozeniny: 1.září 2014 uplyne 65 let od jeho vzniku. V průběhu celého školního roku chystáme k této příležitosti celou řadu akcí včetně např. plesu absolventů s velkým tanečním orchestrem, pracujeme na almanachu (seznam všech absolventů, zajímavé texty, příspěvky vybraných absolventů školy apod.). Připravováno je i několik zahraničních výjezdů do Francie a SRN, pokračujeme v několika dalších projektech. Zájemcům o dění na gymnáziu doporučujeme průběžně sledovat naše webové stránky (www.giosm.cz). (VOJ)
 • Blahopřejeme všem studentům  primy a 1.ročníku  k jejich  výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Na všech gymnáziích Libereckého kraje byla letos v rámci přijímacího řízení stanovena hranice úspěšnosti testů z českého jazyka, matematiky a také z obecně studijních předpokladů, a to pro oba typy studia (ve čtyřletém studiu byla tato hranice na úrovni 35% úspěšnosti, v osmiletém studiu na úrovni 40% úspěšnosti). Uchazeči, kteří uvedené hranice úspěšnosti nepokořili, nemohli být ke studiu přijati. Celkem  zahájí  v  prvních ročnících čtyřletého a osmiletého studijního cyklu studium 43 nových studentů. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Soňa Jarolímková Římková, třídním profesorkou 1.ročníku čtyřletého gymnázia bude paní Mgr. Kamila Víznerová. (VOJ)
 • V pedagogickém sboru došlo jako každý rok k několika změnám. Na mateřskou a rodičovskou dovolenou nastoupila paní Lenka Berková (dříve Dymáčková). Zastupovat ji bude nový člen pedagogického sboru pan Mgr. Jan Hortvík. (VOJ)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Z největších akcí vybíráme následující: zkvalitnění povrchu školního hřiště – umělý povrch, výměna plotu na školním hřišti, výměna střešních oken v učebně a v tzv. ateliéru, nová laboratoř chemie včetně laboratorních stolů a digestoře. V části budovy proběhly potřebné revize, některé prostory byly vymalovány. Podrobnosti k investičním akcím, opravám i vynaloženým finančním prostředkům budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014“. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 2. do 5. září 2014 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat profesorky Soňa Jarolímková Římková, Kamila Víznerová a profesoři Stanislav Ulvr a Luboš Hlava. (HLA)
 • Ve dnech 4. – 6. září proběhne v Praze republikové kolo OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Naši školu bude reprezentovat Dominika Roztočilová (2.0), která vyhrála červnové krajské kolo ve Stráži pod Ralskem. Pedagogický dozor vykoná Stanislava Bradnová. (KJC)
 • Tradičního sportovního kurzu se od 8. do 12. září zúčastní studenti 3. ročníku a septimy. Prožijí týden plný sportovních her, jízdy na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Z pedagogů se zúčastní Martin Krajíc, Radim Berka, Luboš Hlava, Lukáš Rambousek, Stanislava Bradnová. (KJC)
 • Ve dnech 22. a 23.září se zástupce ředitel a zástupce ředitele gymnázia zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Hořovicích. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou světové problémy, lidská práva, demokracie, mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj ekologie. S tímto zaměřením souvisí i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. (VOJ,ŠTĚ)
 • I v letošním  školním  roce   budeme nabízet pro studenty a veřejnost v rámci doplňkové činnosti různé kurzy, jejichž nabídka bude postupně zveřejňována, mj. také na našich webových stránkách.  Počítáme zatím skurzem sebeobrany (Mgr. Holubová), s dvěma kurzy angličtiny (jeden kurz bude pro méně pokročilé uživatele a druhý pro pokročilé uživatele anglického jazyka;  oba kurzy budou zaměřeny na zdokonalování komunikačních dovedností a povede je Mgr. Zahradník), s kurzem ruského jazyka pro začátečníky i mírně pokročilé (počítáno je s jednou hodinou týdně, kurz povede Mgr. Štefánková). Všechny tyto kurzy probíhají mim řádnou výuku a výše úhrady za kurz se bude řídit počtem přihlášených účastníků. Přípravu kurzů řídí Ing. Luboš Hlava, který je odpovědný za doplňkovou činnost. Některé projekty a kurzy probíhají také v  rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK). Semilské gymnázium má statut „Místního centra vzdělanosti CVLK“. Kurzy budou otevřeny podle zájmu a cena bude stanovena podle počtu účastníků. Bližší informace postupně na www.giosm.cz v sekci celoživotní vzdělávání. (VOJ,HLA,ŠFÁ,HBÁ,ZAH)
 • V letošním školním roce nabízí pro zájemce o fyziku seminář nejen k fyzikální olympiádě s Mgr. Jan Houštěk, člen Ústřední komise fyzikální olympiády a úspěšný účastník mezinárodních kol fyzikální olympiády. Setkávání by probíhalo na GIO zhruba jednou za 14 dní, a to zdarma. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Kocourovou. (KCÁ)
 • I v letošním školním roce budou pokračovat na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily aktivity projektu TechUp. Žákům základních i středních škol nabídneme přírodovědné kroužky v odpoledních hodinách. Pro žáky z okolních ZŠ opět chystáme projektové dny, na metodická setkání učitelů biologie a chemie pozveme opět nejen kolegy chemikáře a biology, pro studenty GIO plánujeme exkurze zaměřené na přírodovědné vzdělávání. Více informací naleznete na webových stránkách GIO. (KCÁ,VÍZ)
 • V sobotu 4. října 2014 se uskuteční tradiční Pochod maturantů, který je pořádán maturitními třídami Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech.Připraveny budou trasy pro pěší v délce 7, 12 a 27 km, pro cyklisty 20 a 40 km a pro ty nejmenší bude na Ostrově připravena napínavá cesta časem, během které budou děti plnit na jednotlivých stanovištích zábavné úkoly s odměnou.  Prezentace účastníků bude probíhat od 7 do 10 hodin ve vestibulu školy. Startovné je pouhých 30 Kč. V rámci této akce proběhne i soutěž o nejmladšího a nejstaršího účastníka a rovněž bude vyhlášena třída semilského gymnázia s největším zastoupením zúčastněných studentů. Na závěr Pochodu maturantů dostane každý úspěšný účastník diplom. Během akce bude pro všechny připraveno bohaté občerstvení ve školní jídelně. (Petr Lux,HLA,RSÁ)

Na říjen mj. dále připravujeme:

 • putování za českým barokem na Kuks a do Bílé Třemešné pro druhý ročník a sextu  . (NEČ,PÝCH)
 • zahájení nové sezóny filmového klubu (NEČ,PÝCH)
 • cestování literabusem, tentokrát do Brna a okolí (návštěva nakladatelství Host, divadelního představení, beseda a autorské čtení) (NEČ,PÝCH)
 • na 3.10.2014 je připraveno divadelní představení ochotníků z Rovenska pod Troskami s názvem „Blbec k  večeři“ od francouzského autora F.Webera (ŠTĚ)
 • tradiční týdenní pobyt ve Weißwasseru - nový Projekt „Drucken und Technik“ (13.-17.10. 2014), tentokrát jen 1 fáze – bez návštěvy německých studentů u nás (VTÁ)

Citát měsíce k zamyšlení:

„S obyčejným talentem a neobyčejnou vytrvalostí může být dosaženo cíle.“

(Sir Thomas Fowell)

 


Všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný školní rok!


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: úterý 23.09. do 16.00 hod.


© 29.08.2014,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová a Mgr. Petr Pýcha. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Petr Lux, Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Lucie Rusová (RSÁ), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Kamila Víznerová (VÍZ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz