Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (TechUp)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Udržitelnost projektu

  • Během udržitelnosti projektu TechUp, bylo GIO Semily vybráno pro pořádání Metodických setkání v rámci Metodického centra biologie. 
  • Každoročně se budou konat 2 metodická setkání zaměřená na různá témata formou přednášky lektora, exkurze do vybraných lokalit, praktické cvičení,...

poslední aktualizace 12. 6. 2018

Copyright © 2013. Lukáš Rambousek. All Rights Reserved.