Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (TechUp)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Projekt a jeho realizace na GIO Semily

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.

  • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
  • Zkrácený název projektu: TechUp
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
  • Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
  • Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč
  • Příjemce dotace: Liberecký kraj
  • Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

ZAPOJENÍ GIO DO PROJEKTU

1. Metodická centra biologie a chemie

Metodická centra budou vytvořena na úrovni okresů tak, aby byly jejich služby dostupné potenciálně zapojeným pedagogům. Náplní metodického centra bude zajišťovat realizaci periodických (zpravidla 4 x v průběhu školního roku) setkávání pedagogů, zabezpečovat přenos informací o aktivitách v jednotlivých oborech, sdílení vzdělávacího obsahu. Součástí metodických setkání bude i předávání znalostí a zkušeností externími odborníky na metody a formy vzdělávání a externími odborníky ze strany zaměstnavatelů pro efektivní transfer technologií. Metodické centrum bude působit průběžně vůči všem pedagogům daného oboru prostřednictvím sítě internet. Cílem aktivity je stimulovat spolupráci pedagogů, přičemž "institucionalizace" výměny zkušeností umožní vnést do této oblasti větší míru koordinace, což bude mít zpětně dopad na zvýšení kvality vzdělávání.

2. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro vlastní žáky, které budou navazovat na školní vzdělávací program a rozšiřovat probírané učivo, současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině.

3. Volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků ZŠ

Střední školy zapojené do projektu budou realizovat volnočasové aktivity pro žáky základních škol, které budou navazovat na RVP pro základní vzdělávání a rozšiřovat učivo, současně dají možnost hlubšího pochopení látky, praktickému vyzkoušení a rozvoji dovedností, zejména s ohledem na menší počet žáků ve skupině.

4. Projektové dny

Projektové dny zaměřené na fyziku, chemii, biologii a zeměpis: v každé z oblastí bude uspořádán jeden projektový den v rozsahu 6 vyučovacích hodin, kterého se zúčastní žáci všech zapojených základních škol (4 oblasti vs. 4 zapojené školy). Na přípravě a realizaci projektových dnů se budou podílet žáci střední školy, kteří se budou věnovat žákům ze škol základních. Projektové dny se zaměří na rozšíření obsahu vzdělávání daného RVP pro základní vzdělávání zejména v oblasti praktických ukázek, pokusů a experimentů se zaměřením na to, na co není v rámci běžných hodin čas či prostor. Žáci základních škol tak využijí pořízeného vybavení laboratoří a odborných učeben. Celkem bude podpořeno 160 žáků (4 základní školy x 20 žáků x 2 školní roky).

poslední aktualizace 12. 6. 2018

Copyright © 2013. Lukáš Rambousek. All Rights Reserved.