Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (TechUp)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

5. Metodické setkání

Téma: 

  • OXIDAČNÍ STRES V PATOGENEZI ONEMOCNĚNÍ A JEHO STANOVENÍ 

Přednášející: 

  • doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. 
  • akademický pracovník Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, katedry biologických a biochemických věd 

Termín: 

  • Středa 19. 11. 2014, 12.00 – 16.00 hod

Podrobné informace:


poslední aktualizace 12. 6. 2018

Copyright © 2013. Lukáš Rambousek. All Rights Reserved.