Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (TechUp)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Hrajeme si s přírodou - kroužek pro žáky ZŠ

Přírodovědný kroužek rozšiřující obsah vzdělávání ve školním vzdělávacím programu základní školy bude zaměřený na vlastní praktickou činnost žáků, interaktivní pozorování, vyrábění, měření a řešení problémů. 

Hlavním cílem je motivovat žáky pro další vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. 

Bude se jednat o propojení vědy a zábavy, osvětlování fungování světa kolem nás, aplikace vědy v běžném životě, zajímavosti z oblasti fyziky, chemie, zeměpisu a biologie.

Kroužek se bude konat přibližně jednou za 14 dní (vyjma např. prázdnin nebo jejich nahrazení) v rozsahu 2 vyučovacích hodin (až na výjimky – např. měření realizovaná v terénu) ve středu od 16 h do 17:30 h na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily. Kroužky budou vedeny odborníky (pedagogy v daných oborech).

KROUŽEK JE ZDARMA!!!


poslední aktualizace 12. 6. 2018

Copyright © 2013. Lukáš Rambousek. All Rights Reserved.