Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (TechUp)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Přírodní vědy v praxi - kroužek pro žáky SŠ

Kroužek realizovaný v rámci projektu TechUp „Přírodní vědy v praxi“ bude zaměřený na praktickou činnost studentů středních škol. Důraz bude kladen na pozorování, experimentování, měření a logické přemýšlení v oblasti fyziky, biologie a chemie.

Studenti by měli zvládnout práci s jednoduchými či složitějšími pomůckami, s profesionálními měřáky napojenými na přenosná datová zařízení a počítač. Následně budou moci své výsledky analyzovat, porovnávat s hodnotami ostatních a společně hledat odpovědi. Experimenty budou zaměřeny na středoškolské učivo především na fyziologii člověka, environmentální výchovu, chemii a fyziku.

Hlavním cílem je motivovat středoškolské studenty k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů, ukázat jim, že věda je nejen důležitou součástí praktického života, nutností pro technický pokrok ale také zábava.

Kroužek se bude konat přibližně jednou za 14 dní (vyjma např. prázdnin nebo jejich nahrazení) v rozsahu 2 vyučovacích hodin (až na výjimky – např. měření realizovaná v terénu) ve středu od 16 h do 17:30 h na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily. Kroužky budou vedeny odborníky (pedagogy v daných oborech).

KROUŽEK JE ZDARMA!!!

poslední aktualizace 12. 6. 2018

Copyright © 2013. Lukáš Rambousek. All Rights Reserved.