Zkoušky 2020-21

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů

Sdělení ředitele

Školní rok 2020/2021

Další změny v provozu školy vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou překotné, ale vzhledem k závažnosti věci nutné. Vládou nařízená distanční výuka platí pro všechny třídy naší školy s účinností od 14. 10. 2020. Školní jídelna je zatím v provozu a vaří přednostně pro zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti. Všichni studenti mají od 14. 10. 2020 z provozních důvodů obědy odhlášené. Pro studenty, kteří se vzdělávají distančním způsobem (samozřejmě pokud nejsou nemocní), existuje dle sdělení MŠMT možnost podle aktuálních podmínek oběd odebrat. V takovém případě si oběd musí student objednat a může si ho odebrat s sebou domů nebo při dodržení aktuálních hygienických předpisů může oběd konzumovat ve školní jídelně. Z tohoto důvodu pro cizí strávníky platí, že objednané jídlo si mohou odebrat pouze s sebou.

VOJ, 13. 10. 2020, 15.35 hod.

Epidemiologická situace se neustále mění, bohužel zatím ne k lepšímu. Od 12. 10. 2020 mají studenti vyššího stupně gymnázia distanční výuku, žáci nižšího gymnázia mají zatím výuku prezenční (chodí do školy). Podrobnější zprávu a informace najdete na hlavní straně webu školy z pátku 9. 10. 2020. Vláda ČR vyhlásí v pondělí 12. 10. 2020 další opatření, která budou pravděpodobně platit od středy 14. 10. 2020. Pokud se opatření budou týkat provozu našeho gymnázia, budeme Vás o nich informovat.

VOJ, 11. 10. 2020, 20.40 hod.

Od pondělí 5. října 2020 pokračujeme v prezenční výuce. Omezení jsou pro hudební výchovu (zákaz zpěvu) a sportovní činnosti (výuka v tělesné výchově bude mít náhradní program - např. procházky do přírody v okolí školy, zdravověda, prevence úrazů při sportu apod.). Aktuální nařízení vlády ČR si můžete přečíst ZDE, rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zveřejněné 2. 10. 2020 je k dispozici ZDE.

VOJ, 2. 10. 2020, 19.35 hod.

V rubrice Maturity 2021 jsem dne 25. 9. 2020 zveřejnil informace k maturitním zkouškám v roce 2021.

VOJ, 24. 9. 2020, 17.15 hod.

Sděluji všem studentům a jejich rodičům, že v pátek 25. 9. 2020 probíhá v naší škole běžná prezenční výuka podle denního rozvrhu. Volný den pro žáky (tzv. "ředitelské volno") nevyhlašuji. V současné době není nikdo ze zaměstnanců a studentů ve škole COVID-19 pozitivní. V mé pravomoci je vyhlášení maximálně 5 dnů ředitelského volna ve školním roce, proto tyto dny šetřím např. na maturitní zkoušky, aby obě maturitní třídy mohly maturovat ve stejném týdnu, anebo na řešení obtížnější epidemické situace ve škole, kterou lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat.

VOJ, 24. 9. 2020, 11.00 hod.

Od 21. 9. 2020 je třída kvinta zpět ve škole, karanténa byla této třídě rozhodnutím KHS Libereckého kraje ukončena. Prezenční výuka může probíhat opět ve všech třídách.  Po sobotním testování studentů uvedené třídy není nikdo další COVID - 19 pozitivní. Všichni studenti, pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci mají povinnost nosit roušky. Týká se i veškeré výuky s výjimkou tělesné výchovy a hudební výchovy (v případě, že jde o zpěv, nikoli o poslech či teorii). Ve svých kabinetech a kancelářích mohou zaměstnanci školy roušku odložit, pokud jsou vzdáleni alespoň 2 metry od jiného zaměstnance. Všichni pedagogové, nepedagogičtí zaměstnanci a studenti obdrží na začátku tohoto týdne nanoroušky, které škole poskytl Liberecký kraj.

VOJ, 21. 9. 2020, 12.35 hod.

Ke dni 16. 9. 2020 máme hlášeny 4 případy onemocnění COVID-19 mezi studenty třídy kvinta. Tato třída je celá v karanténě. V sobotu 19. 9. 2020 v 09.00 hod. proběhne druhé testování většiny žáků uvedené třídy. Budou-li výsledky testů negativní, ukončí Krajská hygienická stanice Libereckého kraje těmto žákům karanténu a žáci budou moct opět nastoupit k prezenční výuce ve škole.

VOJ, 16. 9. 2020, 17.55 hod.

Proměnlivé podmínky a navazující hygienická opatření se v podzimních měsících zřejmě stanou součástí každodenního života školy. Vzhledem k  aktuální epidemiologické situaci jsou instalovány dezinfekční a ochranné prostředky v určených prostorách školy a také v jednotlivých třídách. Zahájili jsme běžnou prezenční výuku. O případných změnách, např. o přechodu na distanční výuku v  některé ze tříd nebo v celé škole, o případném vyhlášení karantény pro jednotlivce nebo celé třídy, pedagogy nebo o uzavření celé školy rozhoduje vždy Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Aktuálně vyzýváme všechny zaměstnance a studenty k  dodržování základních hygienických pravidel (mytí rukou, dezinfekce, dodržování přiměřeného odstupu od ostatních osob tam, kde je to možné apod.). Snahou všech aktérů pedagogického procesu (studentů, jejich rodičů a pedagogů) je jistě udržet prezenční formu výuky co nejdéle, pokud to hygienické a epidemiologické místní podmínky dovolí. Veřejnost prosíme, aby z preventivních důvodů omezila návštěvy ve škole na nezbytné případy (většina žádostí a proseb může být vyřešena elektronicky). K aktuálním opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy.

VOJ, 8. 9. 2020, 15.20 hod.

Školní rok 2019/2020

Úprava pravidel pro ročníkové práce studentů 3. ročníku a septimy

V rubrice "O gymnáziu" - "Ročníkové práce" jsem dne 21. 4. 2020 zveřejnil upravená pravidla pro ročníkové práce studentů 3. ročníku a septimy.

VOJ, 21. 4. 2020, 15.40 hod.

Krátkodobý vstup do školy pro studenty (resp. jejich rodiče) a pro pedagogy

Studenti (resp. jejich rodiče): pátek 20. března od 14.00 do 16.00 hod., vstup hlavním vchodem školy pouze do šaten ke skříňkám, na velmi krátkou dobu, vstup do školy po jednom, samozřejmě v roušce, za dohledu pana Brucknera nebo pana Lengála, přijdou jen ti, kteří to opravdu nutně potřebují, nejde o povinnost, venku před školou prosím o dodržení nejméně dvoumetrových odstupů, chovejte se prosím kultivovaně, nejde o show

Pedagogové: pátek 20. března od 09.00 do 12.00 hod., postup a pokyny pedagogové již obdrželi na služební e-maily, nejde rovněž o povinnost, návštěvu školy pečlivě zvažte. 

Osoby v karanténě nemají do školy přístup. V jiných termínech návštěva školy zatím nebude povolena, následně v pátek odpoledne proběhne další řádná dezinfekce prostor školy.

VOJ, 19. 3. 2020, 12.45 hod.

Informace pro rodiče žáků a pro studenty v souvislosti s opatřeními vydanými MZ ČR a vládou ČR - omezení provozu školy, distanční forma vzdělávání, komunikace se školou

Od pondělí 23. března začíná pro studenty distanční forma výuky, přímá výuka za přítomnosti žáků ve škole není možná. Pedagogové obdrželi příslušné pokyny a postupně budou studenty kontaktovat různými formami distanční výuky, které mají povolené. Učitelé a studenti budou mít svůj rozvrh k dispozici do konce tohoto týdne v programu Bakaláři. Se školou prosím komunikujte výhradně telefonicky nebo elektronicky (kanceláře školy fungují zatím denně od 08.00 do 14.00 hod.). Ředitel školy je aktuálně přítomen ve své kanceláři denně od 08.00 do cca 16.30 hod., pokud není právě pověřen jinými úkoly v oblasti krizového řízení. Ve velmi nutném případě volejte na mé mobilní telefonní číslo kdykoli, jinak prosím o respektování mé pracovní doby (na mnohých úřadech je pracovní doba nesrovnatelně zredukována, někde nejsou úřední hodiny povoleny vůbec). Rodiče aktuálně žádám o zvýšený dohled nad plněním úkolů jejich dětí. Je žádoucí a dovolím si říct i nutné, aby studenti využivali pro své vzdělávání různé zdroje i sami (viz např. výukové programy České televize). Maturanty vyzývám, aby se na maturity připravovali samostatně a nečekali jen na pokyny svých vyučujících. Kromě snahy studenty zaměstnat je aktuálně naší největší snahou pokusit se zamezit vnesení nákazy do školy. Proto prosím zatím respektujte fakt, že do školy nemají studenti a pedagogové přístup. Na řešení této věci pracujeme, mějte prosím trpělivost (víme např., že někteří studenti mají učebnice ve skříňkách, že učitelé potřebují do kabinetů). Použijte prosím zatím on-line nástrojů. Pokud bude do školy umožněn velmi krátkodobý vstup, pak bude muset mít přísná pravidla a určené dny a časy. Některým z Vás se zdá, že naše opatření jsou až příliš tvrdá. Všichni jsme ale v této situaci poprvé a musíme se chovat odpovědně, žádný návod k použití neexistuje. Děkuji Vám za podporu a za pochopení, přeji Vám všem dobré zdraví. Společně to vyhrajeme. 

VOJ, 17. 3. 2020, 15.10 hod.

Doporučení pro rodiče žáků pro pondělí 10. února

Vážení rodiče našich žáků,

zveřejňuji tímto doporučení pana hejtmana Libereckého kraje Martina Půty k zítřejšímu dni: "Upozorňujeme obyvatele kraje na hrozící orkán o rychlosti až 145 km/hod. Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10.2. nechali svoje děti ze všech typů škol doma. Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace v dopravě. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě." Uvedené doporučení pana hejtmana jsem obdržel formou MMS zprávy v neděli 9.2.2020 ve 23.10 hod. prostřednictvím vedoucí odboru školství KÚ Libereckého kraje Ing. Jiřiny Princové. S doporučením pana hejtmana se plně ztotožňuji, a proto ho cituji v plném rozsahu. Podle konkrétní situace zbytečně neriskujte. Škola bude otevřena a bude fungovat zřejmě v omezeném režimu. Potvrzuji tímto, že nepřítomní žáci budou omluveni.

VOJ, 09.10.2020, 23.50 hod.

Vyjádření ke stávce ve středu 6.11.2019

Žákům a rodičům žáků našeho gymnázia sdělujeme, že se pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci naší školy nepřipojují ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6.11.2019. V tento den proběhne výuka dle platného rozvrhu, v jídelně budou vydávány obědy v běžném režimu. Více viz rubrika "Aktuality".

VOJ, 05.10.2019, 16.15 hod.

Fridays for future - sdělení pro studenty a jejich rodiče

V pátek 25. 10. 2019 proběhne na Riegrově náměstí v Semilech celospolečenská stávka za životní prostředí. Plánována je od 10.00 do cca 12.00 hod. Bližší podrobnosti získáte např. na www.fridaysforfuture.cz. Stávku neorganizujeme, účast studentů na stávce je zcela dobrovolná. Omluvení studentů z výuky je plně v pravomoci třídních učitelů (těm bylo kladné rozhodnutí v této věci ředitelem doporučeno). Protože je případná absence studentů ve výuce známá předem, je podmínkou kladného rozhodnutí třídních učitelů podání žádosti o uvolnění (zletilí studenti podávají žádost sami, za nezletilé studenty podávají žádost rodiče). Pedagogové gymnázia na shromáždění nevykonávají pedagogický dohled (zletilí studenti zodpovídají sami za sebe, za nezletilé studenty odpovídají jejich rodiče).

VOJ, 22.10.2019, 19.30 hod. 

Sdělení pro studenty 4.ročníku a oktávy

V rubrice "Maturity 2020" byla zveřejněna nabídka předmětů, ze kterých lze v roce 2020 skládat povinnou či nepovinnou maturitní zkoušku v profilové části maturity. Zároveň jsou pod odkazy shrnuta témata zkoušek z jednotlivých předmětů.

VOJ, 21.10.2019, 12.05 hod. 

Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2020

V rubrice "Přijímací řízení" najdou uchazeči o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2019/2020 a jejich rodiče základní informace k přijímacímu řízení. Stránka bude průběžně aktualizována.

VOJ, 3.10.2019, 09.45 hod. 

Sdělení pro studenty 3.ročníku a septimy a pro pedagogy

Dne 26.9.2019 jsem zveřejnil pravidla k ročníkovým pracím pro studenty 3.ročníku a septimy ve školním roce 2019/2020. Kompletní znění dokumentu a další související pokyny najdete v rubrice "O gymnáziu" - "Ročníkové práce".

VOJ, 26.9.2019, 11.30 hod. 

Sdělení pro studenty 4.ročníku a oktávy

Dne 25.9.2019 jsem pro studenty 4.ročníku a oktávy zveřejnil školní seznamy literárních děl k maturitě v roce 2020. Příslušné dokumenty najdete v rubrice "Maturity 2020".

VOJ, 25.9.2019, 16.00 hod. 


Školní rok 2018/2019

Sdělení pro žáky a jejich rodiče - poslední rozloučení s panem Mgr. Pavlem Nečaským

Jak již všichni víte, pan Mgr. Pavel Nečaský bohužel zemřel. Poslední rozloučení s tímto vynikajícím učitelem a skvělým člověkem proběhne v pátek 15. února 2019 v kostele sv. Petra a Pavla. Denní rozvrh bude upraven tak, že vyučování končí 4. vyučovací hodinou. Účast pedagogů, nepedagogických zaměstnanců školy a všech studentů na smutečním obřadu je dobrovolná.

Sdělení pro žáky a jejich rodiče - zastupování, změna rozvrhu 

Vzhledem k déle trvající nemoci pana Mgr. Pavla Nečaského ředitel školy rozhodl o nutných personálních změnách. S účinností od 1.2.2019 bude pana Mgr. Nečaského zastupovat ve funkci výchovného poradce školy pan Ing. Luděk Štěpnička, ve funkci kariérového poradce paní Mgr. Lucia Rambousková, Ph.D. Od 1.2.2019 se také v některých parametrech mění rozvrh hodin, úvazek pana Mgr. Pavla Nečaského (český jazyk a literatura a základy společenských věd) je k 1.2.2019 rozdělen mezi kolegy a kolegyně s příslušnou aprobací. Děkujeme všem za pochopení. 

VOJ, 23.1.2019, 15.45 hod. 

Sdělení pro uchazeče o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2019-2020 

V rubrice "Přijímací řízení" zveřejnil ředitel školy kritéria přijímacího řízení v roce 2019 a další důležité informace ve vztahu k přijímacímu řízení v roce 2019. Servis k přijímacímu řízení poskytují ředitel a jeho zástupce. Máte-li jakékoli dotazy v této věci, neváhejte se na nás obrátit. Důležité je vědět o všech možnostech a postupech, které pro uchazeče o vzdělávání přicházejí v úvahu.

VOJ, 8.1.2019, 18.10 hod. 

Sdělení pro žáky a jejich rodiče

V současné době dosahuje administrativní a byrokratická zátěž naší školy svého maxima. Dovolujeme si Vás proto vyzvat, abyste jakékoli běžné žádosti (např. uvolnění z výuky nad dva dny, uvolnění z TV, atd.) podávali s větším časovým předstihem. Závažnější žádosti, které jsou v režimu správního řádu, vyžadují delší čas na zpracování (dle správního řádu jde až o 30 dní, resp. až 60 dní dle složitosti případu). Servis pro žáky i rodiče je pro nás samozřejmostí, veškeré žádosti se snažíme vyřídit co nejrychleji. Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost v uvedené věci.

VOJ, 13.1.2018, 09.25 hod. 

PROJEKTY na GIO


 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz