Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Projekty

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I 2018 - 2020

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
- ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

1. Cíl výzvy

Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů

Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem

Podporovat společné vzdělávání:

 • Personální posílení

Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT


2. Podporované aktivity na GIO

a) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v oblastech:

Čtenářská gramotnost

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a gramotnosti žáků/studentů škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Kurzy jsou zaměřeny na metody čtení a orientaci v textu, čtenářské dílny, apod. V rámci zaměření na čtenářskou gramotnost je možné využít i jiné oblasti nežli pouze český jazyk.

Matematická gramotnost

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků/studentů.

Cizí jazyky

 • Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Inkluze

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti společného vzdělávání v rámci s heterogenní skupiny žáků, tj. vzdělávání žáků běžných společně se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s podporou podpůrných opatření, nebo žáky ohroženými školním neúspěchem. V rámci tématu společného vzdělávání mohou být kurzy zaměřeny také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory). 

Osobnostně sociální rozvoj

 • Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. 

Polytechnické vzdělávání

 • V této variantě lze uplatnit kurzy zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky včetně badatelských s využitím polytechnických pomůcek, popularizaci a zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání. Důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení formou samostatného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

ICT

 • Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti počítačové gramotnosti. Kurzy související se zvyšováním informační gramotnosti pedagogických pracovníků, podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do výuky.

Tandemová výuka na SŠ 

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi

b) Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

c) Personální šablony

 • Kariérový poradce. 

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz