Fotogalerie budovy

větší náhledy ve fotogalerii

PROJEKTY na GIO

WEB TechUP na GIO stránkách

nově !!!


 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji - TechUp

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 !!!

více informací

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017 - základní informace

Pro školní rok  2017-2018  přijme ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

 •  maximálně  30  žáků ( 1 třída )  do  1.ročníku  oboru  vzdělávání     79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté  všeobecné studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona  č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  vyhlášky  MŠMT  č.671/2004 Sb. v  platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení

  → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

 •  maximálně  30  žáků ( 1 třída ) do   1.ročníku  oboru  vzdělávání    79-41-K/81   Gymnázium  (osmileté  všeobecné  studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  vyhlášky  MŠMT  č.671/2004 Sb. v  platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení

     → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky, které zajišťuje CERMAT. Základní kritéria pro přijetí ke vzdělávání budou zveřejněna dle zákona nejpozději do 30.1.2017.

Předpodkládaná kritéria pro přijmací řízení:

1. výsledky přijímacích zkoušek z ČJ a M (váha 60%),

2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (počítá se prospěchový průměr ze tří posledních vysvědčení) (váha 35%),

3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doložená umístění z olympiád a soutěží v okresních,krajských,celostátních a mezinárodních kolech, vždy do třetího místa ) (váha 5%).

Ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí přijatých uchazečů.

Důležité upozornění pro rodiče uchazečů o studium k přijímacímu řízení v roce 2017

Detailní vysvětlení kritérií přijímacího řízení na semilské gymnázium a odpovědi na mnohé dotazy získáte mj. také na „Dni otevřených dveří gymnázia“ v sobotu 14. ledna 2017 od 09.00 do 14.00 hod. (v 09.00 hod. úvodní informace a odpovědi na dotazy v aule školy, následná prohlídka školy). Informace k přijímacímu řízení na semilském gymnáziu průběžně poskytují ředitel PhDr. Jindřich Vojta a jeho zástupce Ing. Luděk Štěpnička.


 

 

Přijímací řízení 2016

Výsledky přijímacího řízení ve 4.kole (02.06.2016)

Výsledky 4.kola přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 02.06.2016

Vyhlášení 4.kola přijímacího řízení v roce 2016

Dne 19.05.2016 rozhodl ředitel školy o konání 4.kola přijímacího řízení. Rozhodnutí vedené pod č.j. 521/2016/VOJ-98 obsahuje termín pro podání přihlášek, počet volných míst k okamžiku vyhlášení 4.kola přijímacího řízení a další informace. Uvedený dokument najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 19.05.2016

Výsledky přijímacího řízení ve 3.kole (13.05.2016)

Výsledky 3.kola přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 15.05.2016

Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení v roce 2016

Dne 28.04.2016 rozhodl ředitel školy o konání 3.kola přijímacího řízení. Rozhodnutí vedené pod č.j. 419/2016/VOJ-76 obsahuje termín pro podání přihlášek, počet volných míst k okamžiku vyhlášení 3.kola přijímacího řízení a další informace. Uvedený dokument najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 28.04.2016

Výsledky přijímacího řízení v 2.kole (28.04.2016)

Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 28.04.2016

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení v roce 2016

Dne 25.04.2016 rozhodl ředitel školy o konání 2.kola přijímacího řízení. Rozhodnutí vedené pod č.j. 397/2016/VOJ-72 obsahuje termín pro podání přihlášek, počet volných míst k okamžiku vyhlášení 2.kola přijímacího řízení a další informace. Uvedený dokument najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 25.04.2016

Výsledky přijímacího řízení v 1.kole (18. a 19.4.2016)

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro osmileté gymnázium najdete pod odkazem ZDE.

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro čtyřleté gymnázium najdete pod odkazem ZDE.

Uchazeči a rodiče uchazečů se mohou podle ustanovení §36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb. ( správní řád ) před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Této možnosti mohou využít  v pátek 22.04. od 08.00 do 12.00 hod. v kanceláři ředitele školy. Doporučujeme Vám, abyste si eventuelní návštěvu školy domluvili předem, nejlépe telefonicky. 

Potřebujete ve věci přijímacího řízení poradit? Volejte přímo řediteli školy na tel. 481 622 773, do kanceláře školy na tel. 481 622 544 nebo na mobilní telefon ředitele 725 346 390, domluvte si schůzku s ředitelem nebo zástupcem ředitele (doporučujeme nejlépe předem telefonicky). Rádi se Vám budeme věnovat.

Užitečné rady a aktuální informace:

Přijatým uchazečům se dle platných předpisů rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neposílá, informace o přijetí ke vzdělávání je přijatým uchazečům předána okamžikem zveřejnění výsledků přijímacího řízení na internetových stránkách školy a zveřejněním v budově školy (v případě semilského gymnázia najdete výsledky také ve vitríně před školou). Od okamžiku zveřejnění začíná běžet zákonem daná lhůta 10 pracovních dnů pro předání zápisového lístku na Vámi zvolenou školu. Pokud v této lhůtě lístek neodevzdáte, ztrácíte právo se vzdělávat na zvolené škole a na Vaše místo může být přijat jiný uchazeč. 

Pokud jste rozhodnuti pro semilské gymnázium, což nás velmi těší, dovolujeme si Vás požádat o odevzdání zápisového lístku co nejdříve. Odevzdáte-li zápisový lístek už v  pátek 22.04., usnadníte nám tak velmi výrazně celý proces přijímacího řízení. S vyplněním zápisového lístku Vám samozřejmě rádi poradíme. Zápisové lístky odevzdávejte přímo v kanceláři ředitele školy (v době jeho případné krátkodobé nepřítomnosti v informačním centru gymnázia paní Babcové nebo v kterékoli jiné kanceláři školy).  

Pokud budou po 1.kole na semilském gymnáziu neobsazená místa, vyhlásí ředitel další kola přijímacího řízení. Neúspešní uchazeči se mohou pokusit vykonat přijímací zkoušky znovu.Šanci mají v dalších kolech také uchazeči, kteří při přijímacím řízení na střední školy splnili požadovanou hranici úspěšnosti v testech pro gymnázia, ale nebyli přijati z důvodu vysokého počtu uchazečů. Budou-li volná místa, budou takoví uchazeči v dalších kolech přijati bez přijímacích zkoušek. Zatelefonujte nebo se přijďte poradit, jak dále postupovat.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 22.04.2016

Sdělení ředitele školy k přijímacímu řízení v roce 2016

(rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů, č.j. 4/2016/VOJ-2 ze dne 05.01.2016)

Pro školní rok  2016-2017  přijme ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

 • maximálně  30  žáků ( 1 třída )  do  1.ročníku  oboru  vzdělávání     79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté  všeobecné studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona  č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  vyhlášky  MŠMT  č.671/2004 Sb. v  platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení

  → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

 •  maximálně  30  žáků ( 1 třída ) do   1.ročníku  oboru  vzdělávání    79-41-K/81   Gymnázium  (osmileté  všeobecné  studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  vyhlášky  MŠMT  č.671/2004 Sb. v  platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení

  → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

 Důležité upozornění pro rodiče uchazečů o studium k přijímacímu řízení v roce 2016

Detailní vysvětlení kritérií přijímacího řízení na semilské gymnázium a odpovědi na mnohé dotazy získáte mj. také na „Dni otevřených dveří gymnázia“ v sobotu 9. ledna 2016 od 09.00 do 14.00 hod. (v 09.00 hod. úvodní informace a odpovědi na dotazy v aule školy, následná prohlídka školy). Informace k přijímacímu řízení na semilském gymnáziu průběžně poskytují ředitel PhDr. Jindřich Vojta a jeho zástupce Ing. Luděk Štěpnička.


Kritéria přijímacího řízení v roce 2016 na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily

 V souladu s platnými předpisy, zejména s ustanovením §60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, stanovil ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace PhDr.Jindřich Vojta pro přijímací řízení v roce 2016 v prvním kole následující jednotná kritéria :

 Kritéria pro osmileté studium

 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (počítá se prospěchový průměr ze tří posledních vysvědčení dle následující tabulky):
1,00 -1,09 50 bodů
1,10 -1,19 45 bodů
1,20 -1,29 40 bodů
1,30 -1,39 35 bodů
1,40 -1,49 30 bodů
1,50 -1,59 25 bodů
1,60 - 1,69 20 bodů
1,70 - 1,79 15 bodů
1,80 - 1,89 10 bodů
1,90 - 1,99  5 bodů  
2,00 a horší  0 bodů

    → maximálně lze získat 50 bodů


 • výsledky přijímací zkoušky (zkoušku konají všichni uchazeči)

  přijímací zkouškou je test z obecně studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka; přijímací zkouška v rámci 1.kola přijímacího řízení se koná dne 18.4.2016, resp. 19.4.2016 dle volby uchazeče

  → maximálně lze získat 180 bodů

  Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je zisk minimálně 40% bodového maxima za všechny tři testy. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 72 bodů ze všech testů dohromady, jinak nemůže být ke vzdělávání přijat. Hranici úspěšnosti pro příjímací řízení v roce 2016 pro gymnázia zřizovaná Libereckým krajem stanovila Rada Libereckého kraje svým usnesením č.1674/15/RK ze dne 20.10.2015.

   


 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

  doložená umístění z olympiád a soutěží v okresních,krajských,celostátních a mezinárodních kolech, vždy do třetího místa 

  →  maximálně lze získat  10 bodů


Celkem může uchazeč získat maximálně 240 bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují lepší výsledky v pořadí kritérií.


Kritéria pro čtyřleté studium

 • znalosti  uchazeče  vyjádřené  hodnocením  na  vysvědčení  z předchozího vzdělávání na ZŠ (počítá se  prospěchový  průměr z M,Čj,F,Ch,Bi,D,Z a 1.jazyka ze tří posledních vysvědčení dle následující tabulky):
1,00 -1,09 50 bodů
1,10 -1,19 47 bodů
1,20 -1,29 42 bodů
1,30 -1,39 40 bodů
1,40 -1,49 35 bodů
1,50 -1,59 32 bodů
1,60 - 1,69 27 bodů
1,70 - 1,79 25 bodů
1,80 - 1,89 20 bodů
1,90 - 1,99 17 bodů  
2,00 - 2,19 13 bodů
2,20 - 2,29 10 bodů
2,30 - 2,39   5 bodů
2,40 - 2,49        2 body
2,50 a horší   0 bodů

     → maximálně lze získat 50 bodů


 • výsledky přijímací zkoušky (zkoušku konají všichni uchazeči)

  přijímací zkouškou je test z obecně studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka; přijímací zkouška v rámci1.kola přijímacího řízení se koná dne 18.4.2016, resp. 19.4.2016 dle volby uchazeče

  → maximálně lze získat  180 bodů

  Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je zisk minimálně 35% bodového maxima za všechny tři testy. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 63 bodů ze všech testů dohromady, jinak nemůže být ke vzdělávání přijat. Hranici úspěšnosti pro příjímací řízení v roce 2016 pro gymnázia zřizovaná Libereckým krajem stanovila Rada Libereckého kraje svým usnesením č.1674/15/RK ze dne 20.10.2015.

   


 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

  doložená umístění z olympiád a soutěží v okresních,krajských,celostátních a mezinárodních kolech, vždy do třetího místa 

  → maximálně lze získat  10 bodů


 

Celkem může uchazeč získat maximálně 240 bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují lepší výsledky v pořadí kritérií.

 


Pokud po 1. kole přijímacího řízení zůstanou nenaplněná místa, vyhlásí ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení.


Důležité upozornění pro rodiče uchazečů o studium k přijímacímu řízení

Detailní vysvětlení kritérií přijímacího řízení na semilské gymnázium a odpovědi na mnohé dotazy získáte mj. také na „Dni otevřených dveří gymnázia“ v sobotu 9. ledna 2016 od 09.00 do 14.00 hod. (v 09.00 hod. úvodní informace a odpovědi na dotazy v aule školy, následná prohlídka školy). Informace k přijímacímu řízení na semilském gymnáziu průběžně poskytují ředitel PhDr. Jindřich Vojta a jeho zástupce Ing. Luděk Štěpnička.


Důležité informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče, resp. zákonné zástupce:

 • přihlášku k  přijímacímu řízení na střední školu podáváte řediteli střední školy nejpozději do 15.března 2016 (osobně do kanceláře školy nebo doporučeně poštou)
 • každá střední škola musí vyhlásit v prvním kole přijímacího řízení nejméně 2 termíny, které jsou rovnocenné – zvolený termín musíte označit na přihlášce (pozor, od letošního roku jsou nové formuláře přihlášek ke vzdělávání)
 • seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy do pracovních 3 dnů po posledním termínu zkoušky, písemné rozhodnutí obdrží pouze nepřijatí uchazeči, kteří mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání
 • úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí potvrdit přijatý uchazeč doručením tzv. zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí), zápisový lístek může být uplatněn jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání)
 • testy pro přijímací řízení zajišťuje a vyhodnocuje firma SCIO
 • administrativní pomoc: formulář přihlášky ke vzdělávání ve čtyřletém oboru si můžete stáhnout zde, formulář přihlášky ke vzdělávání v osmiletém oboru si můžete stáhnout zde.

 

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto testy na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje připravuje a která bude zkoušky hodnotit. Užitečné informace k přijímacímu řízení najdete také na webových stránkách našeho zřizovatele www.edulk.cz.

 

 © PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 06.01.2016


 

 


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY JÍDEL BYLY PŘESUNUTY NA JINÝ SERVER. JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU, NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

GYMPL ROKU 2016

GIO Semily zvítězilo v anketě Gymnázium Roku 2016!

Děkujeme za přízeň a hlasy!

 

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz