Fotogalerie budovy

větší náhledy ve fotogalerii

PROJEKTY na GIO

WEB TechUP na GIO stránkách

nově !!!


 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji - TechUp

více informací 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků dle § 63 školského zákona

Na základě předcházejících jednání a po důkladném posouzení jednotlivých případů a předběžných žádostí vyhlásil ředitel školy dne 31.05.2017 přijímací řízení do vyšších ročníků gymnázia. Přijímací řízení je určeno jednak pro zahraničního studenta, který bude v příštím školním roce na základě předchozí dohody s agenturou AFS a hostitelskou rodinou studovat na semilském gymnáziu (student bude umístěn do budoucí třídy 6.0) a dále pro studenty, kteří mají zájem být přijati do vyššího ročníku vyššího stupně gymnázia, konkrétně do budoucí třídy 8.0 (oktáva). Do přijímacího řízení se mohou přihlásit i jiní uchazeči, pokud splní podmínky přijímacího řízení (v takovém případě budou přijati uchazeči s lepšími výsledky v přijímacím řízení). Přihlášky včetně všech náležitostí je nutné doručit do školy nejpozději dne 14.06.2017. Podrobnosti k uvedenému přijímacímu řízení jsou uloženy ve škole v dokumentu vedeném pod číslem jednacím 545/2017/VOJ-97 a lze je osobně konzultovat s ředitelem školy. Nejedná se o přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého nebo osmiletého gymnázia.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 31.05.2017

Výsledky přijímacího řízení 2017, 1.kolo, náhradní termín

Zkoušky v rámci 1.kola přijímacího řízení pro osmileté gymnázium vykonal v náhradním termínu jeden uchazeč (registrační číslo 181). V hodnocení dle prvního kritéria dosáhl 54 bodů, ve zkoušce z českého jazyka a literatury 14 bodů a ve zkoušce z matematiky 25 bodů, v součtu celkem 93 bodů. Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale nemohl být ke vzdělávání přijat, protože ke vzdělávání mohlo být přijato maximálně 30 uchazečů a tito uchazeči dosáhli lepších výsledků než uchazeč pod registračním číslem 181. Nepřijatý uchazeč má právo nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí o nepřijetí (to je možné vzhledem k právě probíhajícím maturitním zkouškám pouze dne 23.05.2017 od 17.30 do 18.00 hod.). Nepřijatý uchazeč se může proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odvolat ve lhlůtě do tří pracovních dnů od doručení oznámení o nepřijetí.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 23.05.2017

Výsledky přijímacího řízení 2017, 2.kolo, čtyřleté gymnázium

Do druhého kola přijímacího řízení pro čtyřleté gymnázium se přihlásila jedna uchazečka. V systému přijímacího řízení je tato uchazečka vedena pod evidenčním číslem 516. V hodnocení dle prvního kritéria dosáhla 32 bodů, ve zkoušce z českého jazyka a literatury 22 bodů a ve zkoušce z matematiky 34 bodů, v součtu celkem 88 bodů. Protože splnila kritéria přijímacího řízení ve druhém kole, byla ke vzdělávání přijata. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na dané škole předáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání. Pokud tento úmysl nepotvrdí, zanikají posledním dnem uvedené llhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Další podrobnosti ke druhému kolu přijímacích zkoušek jsou k dispozici ve škole.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 22.05.2017

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení - čtyřleté gymnázium

Přijímací řízení probíhá v tomto kole pro uchazeče, kteří se zúčastnili 1.kola přijímacího řízení na jiných školách a nebyli ke vzdělávání přijati. Přijímací řízení proběhne pravděpodobně jen administrativní cestou. Termíny, kritéria hodnocení přijímacího řízení a další související informace najdete zde.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 11.05.2017

Výsledky přijímacího řízení 2017, 1.kolo

Výsledky přijímacího řízení do 4-letého gymnázia zveřejňujeme zde.

Výsledky přijímacího řízení do 8-letého gymnázia zveřejňujeme zde.

Přijatým uchazečům gratulujeme připomínáme, že svůj zájem nastoupit ke vzdělávábní od 1.září 2017 musí stvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání proti nepřijetí. Další pokyny čtěte prosím pozorně v dokumentu pod výsledkovou lsitinou.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 02.05.2017

Informace pro uchazeče ke zveřejnění výsledků příjímacího řízení

Školy obdrží výsledky testů z CERMATu v pátek 28.04.2017 a poté je musí zpracovat. Každý účastník řízení může v průběhu řízení nahlížet do svého spisu a může se také vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Sdělujeme, že k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí se můžete vyjádřit v úterý 02.05. od 07.30 do 08.30 hod. Školy musí zveřejnit celkové výsledky nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení výsledků z CERMATu, tj. do středy 03.05.2017. Zveřejnění celkových výsledků v případě naší školy můžete očekávat v úterý 02.05.2017 v dopoledních hodinách. Potřebujete poradit? Je Vám něco nejasného? Domluvte si schůzku ve škole, anebo kontaktujte přímo ředitele školy na tel. 725 346 390.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 12.04.2017

Přijímací řízení 2017 - základní informace

Pro školní rok  2017-2018  přijme ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

  •  maximálně  30  žáků ( 1 třída )  do  1.ročníku  oboru  vzdělávání     79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté  všeobecné studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona  č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  Vyhlášky č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

  •  maximálně  30  žáků ( 1 třída ) do   1.ročníku  oboru  vzdělávání    79-41-K/81   Gymnázium  (osmileté  všeobecné  studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  Vyhlášky č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, které zajišťuje a hodnotí CENTRUM (CERMAT). Kromě výsledků zkoušek (60% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení) budou v přijímacím řízení započteny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (35% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení, počítá se prospěchový průměr ze tří posledních vysvědčení)  další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (5% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení, počítají se doložená umístění z olympiád a soutěží v okresních,krajských,celostátních a mezinárodních kolech, vždy do třetího místa). Ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí přijatých uchazečů.

Kritéria pro přijetí uchazečů ke studiu, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovil ředitel gymnázia svým rozhodnutím evidovaným pod č.j.49/2017/VOJ-10 dne 11.01.2017. Úplné znění tohoto dokumentu najdete pod odkazem ZDE. 

Důležité termíny:

1. Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 1.března 2017.

2. Termíny jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatura a z matematiky v 1.kole přijímacího řízení:

a) osmileté gymnázium: 1.termín 18.4.2017, 2.termín 20.4.2017 

b) čtyřleté gymnázium:  1.termín 12.4.2017, 2.termín 19.4.2017

Konzultace k přijímacímu řízení poskytují ředitel PhDr. Jindřich Vojta a zástupce ředitel Ing. Luděk Štěpnička.

Přihlášku pro čtyřleté studium si můžete stáhnout ZDE (předvyplněný název školy a kód a název oboru vzdělávání).

Přihlášku pro osmileté studium si můžete stáhnout ZDE (předvyplněný název školy a kód a název oboru vzdělávání).

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 11.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

GYMPL ROKU 2016

GIO Semily zvítězilo v anketě Gymnázium Roku 2016!

Děkujeme za přízeň a hlasy! 


Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz